Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska koordynuje program STEM4youth dla licealistów

Politechnika Warszawska podczas Warszawskiego Salonu Maturzystów 2016

fot. BPI

Pokazanie, jaką pracę mogą zdobyć absolwenci kierunków ścisłych i jak na rozwoju tych nauk zyskują gospodarka i społeczeństwo – to główne zadanie programu STEM4youth. Badacze z kilku krajów Unii Europejskiej, koordynowani przez naukowców z Politechniki Warszawskiej, opracowują w tym celu platformę e-learningową i materiały dydaktyczne, które pokażą, że przedmioty ścisłe opłaca się studiować.

Na platformie będą umieszczane materiały do nauki matematyki, fizyki, astronomii, chemii, medycyny, inżynierii i nauki obywatelskiej. Każdy z uczestniczących w programie krajów stworzy informacje w swoim języku narodowym i po angielsku. Zespół z Politechniki Warszawskiej skupi się na fizyce. Koordynator projektu dr Przemysław Duda z Wydziału Fizyki PW zapowiada, że naukowcy będą jeździć z przygotowanymi materiałami do szkół.

STEM4youth na PW będzie kontynuacją realizowanego już projektu e-fizyka. W jego ramach przygotowano bezpłatny multimedialny podręcznik do nauki fizyki w liceach. Zarejestrowane szkoły mogą też korzystać ze zdalnego laboratorium do nauki fizyki. Przez Internet sterować można urządzeniami w laboratorium na PW i obserwować przez kamerę internetową wynik eksperymentów. Zespół z PW przygotował też wirtualne laboratorium, w którym dostępne są symulacje eksperymentów.
 
Dr Duda zaznacza, że w Europie jest problem ze znalezieniem kandydatów na ścisłe kierunki studiów. Zaznacza też, że opracowywana w ramach programu STEM4youth platforma e-learningowa będzie służyć nie tylko edukacji, ale też prowadzeniu wspólnych prac przez uczniów z różnych krajów.

W ramach projektu przygotowany ma być do tego konkurs na prace badawcze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie będą zaproszeni do tworzenia międzynarodowych zespołów. 

Program zdobył finansowanie (1,8 mln euro) w ramach programu Horyzont 2020. Biorą w nim udział ośrodki z Polski, Grecji, Słowenii, Włoch, Grecji, Czech i Hiszpanii. Projekt będzie realizowany do 2019 r. Będą mogły się do niego włączyć szkoły ponadgimnazjalne.

źr. Nauka w Polsce