Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska i ZUS rozpoczynają współpracę

Prof. Gertruda Uścińska i prof. dr hab. inż. Jan Szmidt podpisują umowę o współpracy

Prof. Gertruda Uścińska i prof. Jan Szmidt podpisują umowę o współpracy, fot. Biuletyn PW

Wspólne projekty i prace, wymiana informacji o prowadzonych działaniach badawczo-rozwojowych, możliwość realizacji przez studentów i doktorantów PW praktyk w ZUS-ie – to najważniejsze punkty porozumienia zawartego między Politechniką Warszawską a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Umowa o współpracy została podpisana przez Rektora Politechniki – prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta i Prezes ZUS-u – prof. Gertrudę Uścińską. Wydarzenie odbyło się 21 listopada 2016 roku.

PW i ZUS będą wspólnie wspierały wszelkie inicjatywy zmierzające do budowy społeczeństwa informacyjnego kraju.

W ramach porozumienia realizowane będą wspólne projekty oraz prace naukowe. Przygotowywane będą także wnioski o ich finansowanie ze środków krajowych oraz unijnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał się również do bliskiej współpracy z Biurem Karier Politechniki Warszawskiej oraz upowszechniania wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych wśród absolwentów PW. Organizowane będą staże zawodowe dla pracowników ZUS w Politechnice Warszawskiej.

Źródło: Biuletyn PW