Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska i Krajowa Szkoła Administracji Publicznej podpisały porozumienie

fot. Biuletyn PW

Interdyscyplinarne porozumienie dotyczące współpracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego zawarte zostało pomiędzy Politechniką Warszawską a Krajową Szkołą Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Umowę sygnowano 22 maja 2017 r.

W imieniu Politechniki Warszawskie porozumienie podpisał prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. Krajową Szkołę Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego reprezentował Dyrektor, dr Wojciech Federczyk.

W spotkaniu i rozmowach dotyczących wzajemnych relacji oraz przyszłej współpracy ze strony Politechniki Warszawskiej udział wzięli: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW - Dziekan Wydziału Zarządzania PW; dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW - Prodziekan ds. Studiów WZ PW; dr Bogumił Czerwiński z Katedry Systemów Zarządzania WZ PW, specjalizujący się m.in. w bezpieczeństwie publicznym; dr Grzegorz Rządkowski z Katedry Finansów WZ PW, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz mgr Urszula Kąkol z Katedry Innowacyjności i Przedsiębiorczości WZ PW, koordynator tworzonej w PW pracowni modelowania publicznego zarządzania kryzysowego. Krajową Szkołę Administracji Publicznej (KSAP) obok Dyrektora Wojciecha Federczyka reprezentował Adam Słysz Szef Pionu Administracyjno-Organizacyjnego.

Podpisane porozumienie obejmuje realizację celów naukowych, edukacyjnych i usług na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, dla którego kompetencje interdyscyplinarne są kluczowym obszarem pozwalającym na wykorzystanie potencjałów naukowo-dydaktycznych i doradczych. Nawiązana współpraca dotyczyć będzie m.in. tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej, aktywizacji form rozwoju zawodowego szczególnie uzdolnionych studentów i słuchaczy, podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych, jak również wymianę wiedzy naukowej i aplikacyjnej w zakresie prac badawczych i rozwojowych prowadzonych przez strony.