Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska i Exatel rozpoczynają współpracę

Umowę o współpracy w zakresie wymiany wiedzy, wsparcia technologicznego oraz prac merytorycznych podpisali przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i firmy Exatel. Porozumienie zostało zawarte 26 czerwca 2017 roku.

W ramach postanowień umowy Exatel będzie korzystał z osiągnięć naukowych Politechniki Warszawskiej na polu nowoczesnych technologii sieciowych. W efekcie współpracy mają szansę powstać przełomowe produkty teleinformatyczne, które uczelnia będzie mogła szybko wdrożyć. Będzie to możliwe m.in. dzięki wykorzystaniu laboratoriów Politechniki Warszawskiej zbudowanych w ramach krajowej infrastruktury badawczej PL-LAB.

Po podpisaniu umowy strony wydały oświadczenie o planach rozszerzenia współpracy między innymi o obsługę teleinformatyczną laboratoriów Politechniki Warszawskiej, gdzie Exatel będzie dostarczał połączenie światłowodowe niezbędne w badaniach nad technologiami sieciowymi.

Umowę podpisano w obecności prof. dr. hab. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej. Ze strony uczelni podpis pod dokumentem złożył prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Exatel reprezentował Nikodem Bończa-Tomaszewski, Prezes Zarządu.

Szczegółowe informacje można znaleźć w komunikacie prasowym »