Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska Filia w Płocku obchodziła Jubileusz 50-lecia

fot. Adrian Ducek / tvpw.pl

Uroczystości Jubileuszowe 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyły się w dniu 22 kwietnia 2017 r. W obchodach uczestniczyły władze i kierownictwo PW, byli i obecni pracownicy Filii, absolwenci, studenci, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i firm współpracujących z uczelnią.

Z okazji Jubileuszu wydany został album okolicznościowy, będący ilustrowaną reminiscencją tego co działo się w płockim kampusie Politechniki Warszawskiej, czym żyła i żyje ta Uczelnia i jakie odnotowała sukcesy w 50. letniej historii. Opracowanie to w bardzo syntetycznej formie ujmuje zarys historii Filii, najważniejsze wydarzenia, charakterystykę działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i studenckiej. Znajdziecie tu Państwo uogólnione opisy faktów historycznych, osiągnięć i aktywności środowiska uczelnianego, przekształceń struktury organizacyjnej i rozwoju zasobów materialnych płockiej Uczelni. Przyjmijcie Państwo ten album jako obraz Filii w 50. latach jej działania. Wersja elektroniczna albumu znajduje się na stronie www.jubileusz.pw.plock.pl

Szczegółową relację z Jubileuszu można zobaczyć na www.pw.plock.pl