Znak Politechniki Warszawskiej

Podpisanie umowy o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu Instytutu Technologii Cieplnej

Podpisanie umowy z firmą BUDIMEX S.A. miało miejsce 28 marca 2019 r. na Wydziale MEiL PW, fot. Wydział MEiL PW

Podpisanie umowy z firmą BUDIMEX S.A. miało miejsce 28 marca 2019 r. na Wydziale MEiL PW, fot. Wydział MEiL PW

W dniu 28 marca 2019 r. w dziekanacie Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa została podpisana umowa o realizacji przebudowy i rozbudowy Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej pomiędzy Politechniką Warszawską – Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa a firmą BUDIMEX S.A. wybraną w trybie przetargowym negocjacji z ogłoszeniem.

W obecności Prorektora ds. Ogólnych prof. Wojciecha Wawrzyńskiego umowę podpisali: ze strony BUDIMEX S.A. członek zarządu, pan Adam Skobodziński, a ze strony PW dziekan Wydziału MEiL, prof. Janusz Frączek.

Umowa jest realizowana w ramach Umowy nr 1422 z dnia 6 czerwca 2014 r. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowaniu inwestycji pn.: „Optymalizacja przestrzenna istniejącej infrastruktury budowlanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w celu powiększenia powierzchni użytkowej dla potrzeb kształcenia”.

W podsumowaniu spotkania w sprawie podpisania umowy Prorektor ds. Ogólnych prof. Wojciech Wawrzyński podkreślił znaczenie ciągłości działań inwestycyjnych realizowanych od kilku kadencji na Wydziale MEiL PW, umożliwiających rewitalizację i modernizację infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej i dostosowujących warunki pracy i studiowania do wymagań nowoczesnego kształcenia i badań.

Po zakończeniu umowy wszystkie cztery Gmachy Wydziału MEiL PW będą w pełni dostosowane do wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz wymagań osób niepełnosprawnych.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2020 roku.

źródło: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa