Znak Politechniki Warszawskiej

Pierwsze urodziny Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, fot. BPI

Tu nauka spotyka się z biznesem, tu studenci pracują nad swoimi projektami, tu dyskutuje się nad rozwiązaniami z zakresu transferu technologii. 17 stycznia 2017 roku podsumujemy rok działalności CZIiTT PW.

Podczas urodzinowego spotkania pracownicy CZiITT opowiedzą o swoich dotychczasowych osiągnięciach. Pokażą, jakie korzyści przynosi współpraca na linii: nauka - biznes - administracja publiczna. Poszczególne działy CZIiTT PW będą miały także okazję zaprezentować swoją ofertę.

Program wydarzenia:

  • 10.00-10.20 Przywitanie gości przez Władze Politechniki Warszawskiej i Dyrekcję CZIiTT PW (Prorektora ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej - prof. dra hab. inż. Stanisława Wincenciaka oraz Dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej - Annę Rogowską)
  • 10.20-11.20 Prezentacja oferty działów CZIiTT PW: Dział Badań i Analiz, Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii., Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Inkubator Innowacyjności
  • 11.20-11.35 Przerwa
  • 11.35-12.20 Prezentacja oferty działów CZIiTT PW: Dział Wsparcia Projektów, Dział Wsparcia Edukacji, Dział Organizacyjny
  • 12.20-13.00 Przerwa

Wydarzenia towarzyszące (na poszczególne warsztaty wymagana jest rejestracja)

  • 10.00-15.00 Prezentacja osiągnięć kół naukowych (parter)/stanowisko Virtual Reality (sala 1.08)
  • 13.00-15.00 Gry kreatywne, (sala 1.22) Dział Badań i Analiz CZIiTT PW - Dominika Boguszewska i Daniel Młodzianowski (brak miejsc)
  • 13.00-15.00 warsztaty Virtual Reality, (sala 1.08) firma Mimo VR (brak miejsc)
  • 13.00-15.00 warsztaty "Finansowanie start-upów – jest życie poza dotacjami", (sala 4.01) Inkubator Innowacyjności CZIiTT PW - Łukasz Sztern (brak miejsc)
  • 13.00-16.00 warsztaty "Jak popularyzować wyniki badań i projektów młodych naukowców", (sala 3.07) Dział Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW - Dariusz Aksamit (finalista konkursu FameLab) - brak miejsc

Działalność CZIiTT obejmuje swoim zakresem całą sferę związaną z procesem innowacji – począwszy od identyfikowania innowacyjnych efektów prac badawczych prowadzonych przez Politechnikę Warszawską oraz inne jednostki naukowe z regionu Mazowsza, poprzez opracowywanie nowych rozwiązań z zakresu transferu technologii i zarządzania innowacjami, a skończywszy na działaniach promocyjnych wiedzy w tym zakresie.

Szczegóły dotyczące urodzin można znaleźć na dedykowanym wydarzeniu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na Facebooku.