Znak Politechniki Warszawskiej

PW wśród laureatów konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Dziesięć projektów nagrodzono w ramach III ścieżki w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni. W tym gronie znalazła się także Politechnika Warszawska.

Nasza Uczelnia uzyskała prawie 38 mln złotych dofinansowania na projekt pt. „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Konkurs Zintegrowane Programy Uczelni organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest przeznaczony dla szkół wyższych, a jego celem – dostosowanie i realizacja programów kształcenia akademickiego zgodnych z potrzebami społeczno-gospodarczymi.

Zintegrowane Programy Uczelni mają posłużyć podnoszeniu umiejętności studentów i kompetencji dydaktycznych kadr uczelni, tworzeniu i realizacji wysokiej jakości programów stażowych i studiów doktoranckich oraz wspieraniu świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (takich jak akademickie biura karier).

Konkurs jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Realizowany jest w oparciu o trzy ścieżki, dostosowane do wielkości i potencjału uczelni. Dzięki temu o dodatkowe środki konkurują ze sobą szkoły wyższe o zbliżonych możliwościach i potencjale. Ścieżka III przeznaczona jest dla największych i najsilniejszych uczelni – czyli takich, w których kształci się co najmniej 20 tys. studentów i w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+.

Poza projektem z Politechniki Warszawskiej, w konkursie nagrodzono także propozycje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. W sumie uczelnie te otrzymają 357 mln złotych dofinansowania.

Źródło: www.ncbr.gov.pl i www.nauka.gov.pl