Znak Politechniki Warszawskiej

PW w nowych projektach na rzecz obronności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkursy na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz systemów uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowane. W części projektów uczestniczy Politechnika Warszawska.

Na liście rankingowej pozytywnie ocenionych wniosków w konkursie nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa znalazły się trzy, w których uczestniczy Politechnika Warszawska:

       
Nr projektu Tytuł projektu Wnioskodawca/Lider  Partnerzy konsorcjum
DOB-BIO6/21/8/2014 Pasywne i aktywne metody magnetyczne jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Politechnika Warszawska
Korporacja Wschód sp. z o.o.
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
DOB-BIO6/02/50/2014 Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych Szkoła Główna Służby Pożarniczej Politechnika Warszawska
Politechnika Gdańska
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB
CORONA sp. z o.o.
DOB-BIO6/20/74/2014 Badania antropometryczne funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw wewnętrznych Instytut Włókiennictwa Politechnika Warszawska
Medcore sp. z o.o.

 

Nasza Uczelnia uczestniczy również w czterech z sześciu projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. "Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej":

       
Nr projektu Tytuł projektu Wnioskodawca/Lider  Partnerzy konsorcjum
DOB-1-1/1/PS/2014 Impulsowe Działa Elektromagnetyczne  Wojskowa Akademia Techniczna  PIT – Radwar S.A.
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Gdańska
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
KUBARA LAMINA S.A.
MESKO
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie
DOB-1-2/1/PS/2014 Mikrofalowa Broń Obezwładniająca (MBO) PIT – Radwar S.A.  Politechnika Wrocławska
Politechnika Warszawska
Wojskowa Akademia Techniczna 
DOB-1-3/1/PS/2014  Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM Wojskowa Akademia Techniczna  Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
PIT – Radwar S.A.
Radiotechnika Marketing Sp. z o.o.
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Pol-Spec-Tech-Service 
DOB-1-6/1/PS/2014  Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii
 Laserowe Systemy Broni Nieśmiercionośnej
Wojskowa Akademia Techniczna PIT – Radwar S.A.
PCO S.A.
Zakłady Mechaniczne "TARNÓW" S.A.
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Instytut Technologii Elektronowej
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii 

Politechnika Warszawska jest również w konsorcjum realizującym projekt pn. "Nowy bojowy, pływający wóz piechoty". Jego liderem jest Huta Stalowa Wola S.A., która podpisała właśnie umowę z NCBiR na jego wykonanie.