Znak Politechniki Warszawskiej

PW i firma Ericsson podpisały list intencyjny o współpracy

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej i Martin Mellor, Country Manager, Ericsson

Prof. Jan Szmidt i Martin Mellor, fot. Ericsson

Zobowiązały się w nim do przeprowadzenia badań w zakresie technologii 5G. Głównym założeniem jest opracowanie takich zastosowań, które przynoszą widoczne korzyści obecnym klientom i branżom. 

W imieniu Politechniki Warszawskiej porozumienie podpisał jej Rektor, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, firmę Ericsson reprezentował Martin Mellor, Country Manager Ericsson Polska.

Początkowa współpraca będzie opierać się na ocenie poszczególnych obszarów, w których mogą być wykorzystane atuty obu organizacji. Ma to doprowadzić do organizacji serii wspólnych warsztatów mających na celu zbadanie możliwych przypadków użycia technologii 5G, opracowania białej księgi podsumowującej wyniki i możliwości, regularnej współpracy w ramach społeczności badawczej 5G Ericsson w celu bieżącej aktualizacji działań, udzielania porad i wsparcia oraz możliwości opracowania prototypów.

Współpraca zapoczątkuje również projekt "5G for Poland", część programu "5G for Europe" firmy Ericsson, który ma na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Firma Ericsson będzie też równolegle współpracować z innymi uczelniami: Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie oraz londyńskim King College. Dalsze szczegóły wynikające z listu intencyjnego zostaną ustalone w ramowym porozumieniu o współpracy.

Komercyjne wdrożenie technologii 5G planowane jest na 2020 rok.