Znak Politechniki Warszawskiej

PW i Stowarzyszenie Elektryków Polskich zacieśniają współpracę

Podpisanie umowy

Umowę podpisali: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej i dr inż. Piotr Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, fot. Biuletyn PW

Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich podpisały ramową umowę o współpracy w zakresie wsparcia dla rozwoju techniki i elektryki z uwzględnieniem promocji innowacyjnych działań w tej dziedzinie. Porozumienie obejmuje również współpracę edukacyjną oraz rozpowszechnianie i propagowanie historii nauki i techniki, ze szczególnym uwzględnieniem elektryki i jej twórców.

7 marca 2018 roku na Politechnice Warszawskiej spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) z władzami naszej Uczelni. Była to okazja do podpisania porozumienia między PW a SEP. Umowa określa wzajemne relacje zarówno na polu nauki, jak i wdrożeń do praktyki przemysłowej.

Zapisy porozumienia obejmują również współpracę edukacyjną oraz rozpowszechnianie i propagowanie historii nauki i techniki, ze szczególnym uwzględnieniem elektryki i jej twórców. Politechnika Warszawska i Stowarzyszenie Elektryków Polskich na mocy podpisanej umowy zorganizują m.in. Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka, promujące wśród młodzieży kształcenie techniczne w tym kierunki związane z elektryką, elektrotechniką, energetyką oraz dziedzinami pokrewnymi. Na spotkaniu zapewniono również o wsparciu uczelni dla obchodzonego za rok jubileuszu 100-lecia SEP.

Uczestnicy spotkania w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, fot. Biuletyn PW

Umowę podpisali: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej i dr inż. Piotr Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wśród sygnatariuszy porozumienia znaleźli się także: prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, Dziekan Wydziału Elektrycznego PW; dr inż. Mieczysław Żurawski, Wiceprezes SEP; prof. dr hab. inż. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW; mgr inż. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz, Prezes Oddziału Warszawskiego SEP; dr inż. Zbigniew Gajo, Prodziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW; mgr inż. Zbysław Antoni Kucza, Prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP.