Znak Politechniki Warszawskiej

Otwarcie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

fot. BP PW

19 listopada 2015 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowej jednostki Politechniki Warszawskiej - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT).

CZIiTT to ośrodek odpowiedzialny za prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz gospodarki i administracji państwowej, transfer technologii, współpracę świata nauki z sektorem biznesu, zarządzanie technologiami oraz działania edukacyjne. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej mogą korzystać z laboratoriów Centrum w celu nawiązania współpracy z sektorem przedsiębiorczości technologicznej. CZIiTT zapewni im również wsparcie w komercjalizacji prac, oceniając biznesowy potencjał projektów naukowych oraz pozyskując ewentualnych partnerów biznesowych lub inwestorów zainteresowanych osiągnięciami pracowników naukowych.

To ma być miejsce szczególne, w którym będzie spotykało się środowisko warszawskie, mazowieckie i ogólnopolskie. Ważne rzeczy w zakresie innowacji i transferu technologii wymagają ekosystemu, który stworzy warunki do prowadzenia wspólnych projektów i przenoszenia ich do gospodarki – powiedział prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej podczas uroczystości otwarcia Centrum.

CZIiTT oferuje również przestrzeń do pracy kreatywnej dla studentów, doktorantów i młodych naukowców. W Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców (DRIMN) koła naukowe mogą realizować swoje interdyscyplinarne projekty badawczo-naukowe.

Centrum będzie miejscem rozwoju innowacyjnej i akademickiej przedsiębiorczości – tu będzie funkcjonował Inkubator Innowacyjności, wspierający aktywność studentów i doktorantów, początkujących przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców-naukowców, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, skupiając swoją aktywność na przedsięwzięciach oferujących produkty lub usługi powstałe w wyniku wdrożenia nowej technologii. Wyzwaniem, które chcemy podjąć jest również rozwijanie innowacji społecznych, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i sektorem publicznym– poinformowała Anna Rogowska, p.o. Dyrektora CZIiTT.

Podczas inauguracji działalności Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, podpisano również porozumienie o współpracy między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a CZIiTT. Jest to pierwsze porozumienie zawarte na rzecz rozwoju działalności ośrodka. Ma ono przyczynić się do realizacji wspólnych inicjatyw i projektów na rzecz zwiększenia intensywności współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą badawczo-rozwojową, podejmować wspólne działania informacyjne i promocyjne, a także inicjować i realizować prace badawcze, analizy i ekspertyzy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.

Fotorelacja z otwarcia »

Videorelacja TVPW »

Strona www Centrum: www.cziitt.pw.edu.pl