Znak Politechniki Warszawskiej

Odsłonięcie popiersia Gabriela Narutowicza

w 150. rocznicę urodzin pierwszego Prezydenta RP

Fotorelacja z wydarzenia

W dniu 17 marca 2015 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Gabriela Narutowicza. W tym dniu przypadała 150. rocznica urodzin pierwszego Prezydenta RP.

Odsłonięcie popiersia było jednym z punktów programu obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Skupiło ono uwagę nie tylko społeczności Uczelni, ale również znakomitych gości wśród których byli m.in.: prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Tomasz Nałęcz, Doradca Prezydenta RP, który odczytał list od Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Odsłaniając popiersie, prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej wskazał jak wiele rozwój i nauki, i państw zawdzięcza często pojedynczym, ale wybitnym ludziom. - Jego życie to opowieść o sukcesie, który jest wynikiem połączenia intelektu z pracowitością i wrażliwością na sprawy państwa - mówił o Gabrielu Narutowiczu Rektor PW. - Gmach Główny Politechniki Warszawskiej wydaje się znakomitym miejscem do zachowania pamięci o Nim i do przypominania o Jego osiągnięciach - dodał.

Popiersie Gabriela Narutowicza wykonane przez rzeźbiarza Marcina Nowickiego z Wydziału Architektury PW, umiejscowiono w Gmachu Głównym PW przed audytorium imienia pierwszego Prezydenta RP, gdzie od 1957 roku stała rzeźba z jego wizerunkiem, wypożyczona z Muzeum Narodowego w Warszawie. Autorem poprzedniej rzeźby był Edward Witting. Jego dzieło, którego data powstania sięga roku 1923, stało w Politechnice Warszawskiej do 2012 r.

Uroczystości odsłonięcia popiersia towarzyszyła wystawa prezentująca historię i osiągnięcia Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki z Kołem Naukowym Inżynierii Wodnej przy Wydziale Inżynierii Środowiska. – Gabriel Narutowicz pokazał, że Polacy są doskonałymi inżynierami i mogą tworzyć wspaniałe konstrukcje. Już przed II wojną światową ówczesny Wydział Inżynierii Wodnej w Politechnice Warszawskiej, którego spadkobiercą jest Wydział Inżynierii Środowiska, kształcił najwyższej jakości kadry – wystawa poświęcona dokonaniom jego pracowników towarzyszy dzisiejszej uroczystości, a młodzi ludzie opuszczający przez te wszystkie lata mury naszej Uczelni razem z wiedzą nabywali ducha patriotyzmu i państwowości, co pozwoliło nam wszystkim przejść trudne okresy historii – powiedział w przemówieniu Rektor PW. Na planszach, obok dokonań Wydziału, opisane zostały sylwetki jego trzech profesorów: prof. Karola Pomianowskiego, prof. Mieczysława Rybczyńskiego oraz prof. Kazimierza Wóycickiego.

W sali 123 odbyła się również wystawa Warszawskiej Szkoły Rysunku Architektonicznego z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Gabriel Narutowicz (17.03.1865-16.12.1922) urodził się w Telszach na Żmudzi. Inżynier hydrotechnik, był wybitnym konstruktorem elektrowni wodnych oraz profesorem Politechniki w Zurychu. Mianowany pierwszym prezesem Polskiej Akademii Nauk Technicznych, ministrem robót publicznych, ministrem spraw zagranicznych, w roku 1922 objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pięć dni po zaprzysiężeniu został zamordowany przez niezrównoważonego psychicznie politycznego przeciwnika.

źródło: Biuletyn Politechniki Warszawskiej