Znak Politechniki Warszawskiej

Obchody Dnia Wszystkich Świętych w PW

Politechnika Warszawska jak co roku uczci pamięć zmarłych Profesorów Uczelni, składając na ich grobach wiązanki kwiatów. 

Wiązanki kwiatów zostaną złożone:

 • na grobie Stanisława Staszica na warszawskich Bielanach, ul. Dewajtis 3;
 • na grobie Stanisława Rotwanda na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim, ul. Młynarska;
 • na Cmentarzu Powązkowskim na grobach: prof. Władysława Araszkiewicza, prof. Jerzego Bukowskiego, prof. Wiesława Chrzanowskiego, prof. Marka Dietricha, Marii Drac, prof. Aleksandra Dyżewskiego, Kajetana Garbińskiego, prof. Stanisława Noakowskiego, prof. Stanisława Patschke, prof. Zdzisława Mączeńskiego, prof. Antoniego Ponikowskiego, prof. Andrzeja Pszenickiego, prof. Ignacego Radziszewskiego, prof. Marka Romana, prof. Czesława Skotnickiego, prof. Leona Staniewicza, prof. Zygmunta Straszewicza, prof. Ludwika Szperla, prof. Edwarda Warchałowskiego, prof. Józefa Zawadzkiego, prof. Jana  Zawidzkiego;
 • na grobach Profesorów naszej Uczelni pochowanych w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim.

W drugiej części dnia kwiaty zostaną złożone:

 • w Dużej Auli GG przy tablicach poświęconych pamięci studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej poległych na wojnach w latach 1918-20 i 1939-45;
 • przy obelisku ku czci pomordowanych pracowników Politechniki Warszawskiej na dziedzińcu przed Gmachem Technologii Chemicznej;
 • przy pomniku 3. Batalionu Pancernego AK "Golski" na Terenie Głównym PW;
 • przy tablicach na Wydziale Architektury.

W imieniu Rektora, prof. Jana Szmidta zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości.

Uczestnicy obchodów proszeni są o zebranie się w dniu 30 października br. przy autokarze podstawionym przed Gmachem Głównym. Odjazd autobusu o godz. 8:45.

Wiązanki kwiatów, znicze i szarfy na groby przedstawiciele Wydziałów będą mogli odebrać w dniu 30 października od godz. 8:00 do godz. 8:40 przy podjeździe Gmachu Głównego.

Terminarz obchodów Dnia Wszystkich Świętych (30 października 2014 r.):

 • Odjazd autobusu na grób Stanisława Staszica, na warszawskich Bielanach przy ul. Dewajtis, sprzed Gmachu Głównego o godz. 8:45.
 • Grób Stanisława Rotwanda na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim, ul. Młynarska (aleja 10 grób 14).

Następnie autobus odjeżdża na Cmentarz Powązkowski (II brama).

Cmentarz Powązkowski:

 • Jedna grupa odwiedzi groby w Alei Zasłużonych, grób Rektora Kajetana Garbińskiego (tablica honorowa) oraz groby: prof. Władysława Araszkiewicza, prof. Marka Dietricha, prof. Stanisława Patschke,  prof. Marka Romana, prof. Józefa Zawadzkiego; 
 • Równolegle druga grupa odwiedzi groby: prof. Jerzego Bukowskiego, prof. Wiesława  Chrzanowskiego, Marii Drac, prof. Aleksandra Dyżewskiego, prof. Stanisława Noakowskiego, prof. Antoniego Ponikowskiego, prof. Andrzeja Pszenickiego, prof. Ignacego Radziszewskiego, prof. Czesława Skotnickiego, prof. Leona Staniewicza, prof. Zygmunta Straszewicza, prof. Ludwika Szperla, prof. Edwarda Warchałowskiego, prof. Jana  Zawidzkiego;
 • Ściana Katyńska (prof. Morawski).

Teren Główny Politechniki Warszawskiej: (od ok. godz. 13:00)

 • Duża Aula: płyty 1918, 1920, T. Zawadzkiego "Zośki", gen. Stefana Grota-Roweckiego;
 • Biblioteka Główna - tablica Grażyny Lipińskiej;
 • Pomnik 3. Batalionu Pancernego AK "Golski";
 • Gmach Technologii Chemicznej:  obelisk "Poległym Pracownikom";
 • Tablica na domu profesorskim przy ul. Koszykowej 75.              

Gmach Wydziału Architektury:

 • Płyta "Anody"; 
 • Płyta "Profesorów z AK";
 • Płyta prof. Stefana Bryły;
 • Dziedziniec Wydziału Architektury.

Zakończenie uroczystości ok. godz. 14:30.