Znak Politechniki Warszawskiej

O przyszłości szkolnictwa wyższego w Politechnice Warszawskiej

Konferencja "Ustawa 2.0" w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Konferencja "Ustawa 2.0" odbyła się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, fot. BPI

Trzy projekty, trzy niezależne zespoły ekspertów, wiele miesięcy pracy, konsultacji, spotkań. 1 marca 2017 roku podczas konferencji „Ustawa 2.0” w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej zostały przedstawione propozycje zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym.

– Waga nauki i szkolnictwa wyższego w rozwoju każdego państwa jest ogromna – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, witając gości. – Dzisiejsze wydarzenie o tym świadczy. Oby w murach Politechniki Warszawskiej rzeczywiście rozpoczęła się dyskusja, która doprowadzi nas do nowej ustawy dla dobra Polski, polskiej nauki, polskiego szkolnictwa wyższego.

W 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało, że potrzebna jest zupełnie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, regulująca funkcjonowanie polskich uczelni, zwana Ustawą 2.0. Po kilu miesiącach prac założenia nowej ustawy zaprezentowały trzy zespoły:

  • pod przewodnictwem prof. dra hab. Marka Kwieka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • pod przewodnictwem prof. dra hab. Huberta Izdebskiego z Wydziału Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie,
  • pod przewodnictwem dra hab. Arkadiusza Radwana z Instytutu Allerhanda w Krakowie.

W konferncji wziął udział m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, fot. BPI

– To są projekty pełne bardzo interesujących inspiracji – podkreślał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. – Na pewno bardzo kontrowersyjnych. Najmniej kontrowersyjne byłoby utrzymanie status quo, tylko że ono oznaczałoby przyzwolenie na marginalizację polskiej nauki i polskich uczelni. Te trzy prezentacje to były snopy światła skierowane w przyszłość.

Pytania dotyczące projektów można było zadawać za pośrednictwem Twittera. Konferencja była transmitowana na żywo. Na podstawie wyników prac trzech zespołów ekspertów ministerstwo ma przygotować projekt nowej ustawy. Finalne założenia nowej konstytucji dla nauki zostaną zaprezentowane w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki we wrześniu 2017 roku.