Znak Politechniki Warszawskiej

Nowy projekt MNiSW "Inkubator Innowacyjności +" na PW - nabór technologii

fot. BPI

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej wraz z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej i PIAP-Scientech przystępują do realizacji projektu w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +” finansowanego ze środków MNiSW.

Projekt przewiduje doprowadzenie do komercjalizacji 15 projektów innowacyjnych - wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy PW, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Na realizację celu założono do 100 tys. zł/projekt. Środki przeznaczone będą na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych, obejmujących między innymi dodatkowe testy laboratoryjne lub dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Nabór projektów innowacyjnych prowadzony jest w sposób ciągły i będzie trwał do końca br. Projekty należy zgłaszać w standardowej procedurze zgłaszania wyników na Politechnice Warszawskiej. Należy wykorzystać dokumentację, której wzór znajduje się na stronie internetowej IBSPW, z dopiskiem „Inkubator Innowacyjności +”. Dokumenty należy złożyć osobiście w pokoju 4.23, IV piętro w budynku CZIiTT.

W przypadku projektów, których Karty Technologii zostały już wcześniej przekazane do IBS PW należy podać informacje, które pozwolą zidentyfikować projekt.

Przejście do etapu prac przedwdrożeniowych dokonywane będzie na podstawie decyzji Komitetu Inwestycyjnego, w skład którego wejdą pracownicy PW, funduszy inwestycyjnych oraz przemysłu. Posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego odbywać się będą co 2-3 miesiące.

Więcej: http://ibs.pw.edu.pl/pol/Aktualnosci/Nowy-projekt-MNiSW-Inkubator-Innowacyjnosci-na-PW-nabor-technologii