Znak Politechniki Warszawskiej

Nowe zajęcia MiNI Akademii Matematyki

MiNI Akademia Matematyki to cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których celem jest popularyzacja matematyki, pokazanie jej piękna oraz zachęcenie do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych.

Każde zajęcia składają się z dwóch części: wykładu oraz warsztatów, na których uczniowie mają możność zetknąć się bezpośrednio z problemami, zadaniami i łamigłówkami związanymi z tematyką wykładu. Projekt ten jest współfinansowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy a zajęcia przygotowywać i prowadzić będą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.
 
Zajęcia MiNI Akademii Matematyki odbywają się w soboty w godzinach popołudniowych. W pierwszym półroczu 2012 roku zaplanowano pięć następujących spotkań:
 
11.02.2012 - Prof. Krzysztof Chełmiński, O Najmocniejszym Twierdzeniu Geometrii
Fakt, iż odcinki styczne poprowadzone do okręgu z danego punktu są sobie równe, nosi nazwę Najmocniejszego Twierdzenia Geometrii. Na wykładzie zaprezentowane zostanie zastosowanie tego faktu w dowodach kilku ważnych twierdzeń geometrycznych. Z kolei na warsztatach samodzielnie zastosujecie to Twierdzenie, rozwiązując wiele ciekawych zadaniach geometrycznych.
 
03.03.2012 - Dr Mariusz Zając, Co jest blisko, a co daleko?
O różnych sposobach mierzenia odległości, czyli o różnych metrykach, ich własnościach i zastosowaniach (geometrycznie, czyli np. na płaszczyźnie, ale być może nie tylko).
 
24.03.2012 - Dr Grzegorz Sójka, Prawda czy fałsz? W poszukiwaniu paradoksów w matematyce
Wykład poświęcony będzie z jednej strony przykładom twierdzeń matematycznych zaprzeczających naszej intuicji, a z drugiej absurdalnym konsekwencjom niewłaściwego użycia narzędzi matematycznych takich jak dowody indukcyjne. Na warsztatach spróbujemy zmierzyć się z różnymi paradoksami.
 
14.04.2012 - Mgr Paweł Rzążewski, Nowe życie starych automatów
Wykład poświęcony będzie matematycznym początkom informatyki, czyli dziedzinie zwanej teorią automatów. Automaty to abstrakcyjne maszyny, pozwalające nam w intuicyjny sposób opisywać i analizować zachowanie układów zmieniających się w czasie. Pomimo prostoty, automaty znajdują szerokie zastosowanie w informatyce, sztucznej inteligencji i innych dziedzinach. Poznacie podstawowe typy automatów i zobaczycie, do czego można je stosować (co nieraz okaże się zaskakujące!). Na warsztatach będziecie mieli okazję samodzielnie zaprojektować i zbadać automaty podobne do omówionych w trakcie wykładu.
 
12.05.2012 - Dr Agnieszka Badeńska, Między wymiarami czyli rzecz o fraktalach
Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jak odróżnić fraktal od nie-fraktala. Dowiemy się także, co wspólnego z fraktalami mają kalafior, wycinanka Łowicka i linia brzegowa Anglii, a także jak skonstruować prosty fraktal i wyznaczyć jego wymiar. Na warsztatach wykorzystamy zdobytą wiedzę do konstruowania fraktali i poszukiwania ich wymiarów jedynie przy użyciu prostego kalkulatora.
 
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie MiNI Akademii Matematyki: www.akademia.mini.pw.edu.pl