Znak Politechniki Warszawskiej

Nowe technologie dla energetyki

Politechnika Warszawska gościła 2 października 2014 r. przedstawicieli świata nauki i firm zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) w związku z pracami przygotowawczymi programu sektorowego. 

Spotkanie zostało zorganizowane w związku z uzyskanym przez KIGEiT dofinansowaniem i przystąpieniem do wykonania studium wykonalności dla programu sektorowego pt. „Sektor inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozproszonej lub rozsianej”.

W posiedzeniu zorganizowanym w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej uczestniczyli m.in. prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Rektor Wojskowej Akademii Technicznej, Stefan Kamiński, Prezes Zarządu KIGEiT oraz prof. dr hab. inż. Józef Modelski, Przewodniczący Rady platformy technologicznej IUSER.

Celem spotkania było zainicjowanie procesu uściślania zakresu i szacowania budżetu, jaki jest potrzebny przedsiębiorcom zrzeszonym w KIGEiT dla dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych w obszarze urządzeń, systemów i oprogramowania dla nowych technologii energetycznych.

W 2012 roku w Politechnice Warszawskiej podpisano umowę ustanawiającą naukowo-technologiczną platformę współpracy pod nazwą IUSER (Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej). Sygnatariuszami umowy byli: Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, PTK Centertel (Orange Polska), Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Wojskowy Instytut Łączności, Instytut Technologii Elektronowej.

Platforma IUSER powstała w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy sektorami: nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie narodowym oraz europejskim.