Znak Politechniki Warszawskiej

Nominacja profesorska dla kolejnego naukowca z naszej Uczelni

Pałac Prezydencki w Warszawie

Pałac Prezydencki (2008), fot. Marcin Białek, Wikipedia / CC

Dr hab. inż. Tomasz Sosnowski z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej znalazł się wśród 59 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki, którym prezydent Andrzej Duda wręczył 11 stycznia 2017 roku nominacje profesorskie. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. 

Nasz naukowiec jest od tej pory profesorem nauk technicznych. Prof. Sosnowski jest pracownikiem Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. Poza działalnością dydaktyczną i naukową, pełni też na Wydziale funkcję prodziekana ds. nauki. 

Pełna lista nowych profesorów jest dostępna na stronie Prezydenta RP