Znak Politechniki Warszawskiej

Naukowcy z PW w Naukowej Grupie Doradczej przy GK PGNiG

Pełny skład Naukowej Grupy Doradczej

Pełny skład Naukowej Grupy Doradczej, fot. PGNiG

Politechnika Warszawska ma trzech przedstawicieli w Naukowej Grupy Doradczej przy Grupie Kapitałowej PGNiG. To dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera, dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Grupa właśnie rozpoczęła swoją drugą kadencję. 

W składzie NGD zasiada 15 profesorów – wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego. To społeczne, interdyscyplinarne grono doradza Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu w obszarze badawczo-rozwojowym. Założeniem Grupy jest połączenie wiedzy i doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin nauki. Współpracują w niej ze sobą przedstawiciele nauk ścisłych i humanistycznych – od geofizyków i geologów poprzez informatyków i chemików aż do specjalistów z zakresu prawa, ekonomii i ochrony środowiska.

Naukowa Grupa Badawcza powstała w 2015 roku. Jej kadencja trwa dwa lata, a jej członkowie spotykają się kilka razy w roku. Podczas pierwszej kadencji naukowcy wspierali tworzenie programu Foresight B+R dla PGNiG SA, brali udział w organizacji konkursów PGNiG dla młodych naukowców, opiniowali także strategię badań i rozwoju w GK PGNiG.

Źródło: www.pgnig.pl