Znak Politechniki Warszawskiej

Naukowcy na rzecz medycyny – powstała Platforma InterBioMed

Prezentacja podczas spotkania naukowców w Ossie

fot. www.ch.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Wojskowa Akademia Techniczna powołały do życia Platformę InterBioMed. Zespoły badawcze z uczelni chcą wspólnie realizować projekty naukowe, które znajdą zastosowanie w medycynie. 

Powołanie Platformy to efekt wymiany myśli i dyskusji podczas spotkania w Ossie w okolicach Warszawy. 25 i 26 listopada 2016 roku naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zebrali się, żeby określić tematy badawcze, które mogą być podstawą wspólnych, interdyscyplinarnych projektów naukowych na rzecz medycyny. Taki cel spotkania wyznaczyli jego organizatorzy: prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka i prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

W Ossie pojawił się Rektor PW – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Wśród słuchaczy obecni byli także goście ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnicy wysłuchali 22 prezentacji.

Kolejne spotkanie InterBioMed planowane jest na przełom lutego / marca 2017 roku i odbędzie się w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT).

Zespoły, których badania posiadają potencjał aplikacyjny w obszarze inżynierii biomedycznej, biotechnologii i medycyny oraz są zainteresowane udziałem w Platformie InterBioMed, serdecznie zapraszamy do współpracy i kontaktu z prof. Zbigniewem Brzózką (brzozka@ch.pw.edu.pl) lub prof. Elżbietą Malinowską (ejmal@ch.pw.edu.pl).