Znak Politechniki Warszawskiej

Nasze kierunki studiów w czołówce rankingu Perspektywy 2017

Studentka PW z indeksem

fot. Daria Kaczkowska, KFF Focus

Aż 24 programy studiów realizowane przez wydziały Politechniki Warszawskiej znalazły się na podium Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017. Zestawienie to towarzyszy Rankingowi Szkół Wyższych. 

Kapituła Rankingu, której przewodniczy prof. Michał Kleiber, ocenia tylko te kierunki, które prowadzone są w danej jednostce na II stopniu studiów stacjonarnych. W tym roku przedstawiano wyniki dla 68 najpopularniejszych kierunków. W zestawieniu doceniono studia prowadzone na Politechnice Warszawskiej.

 

Kierunki studiów, które zajęły I miejsce w Polsce i pozwalają na uzyskanie tytułu magistra inżyniera:

- architektura (Wydział Architektury)

- automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

- biotechnologia (Wydział Chemiczny)

- elektronika i telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

- elektrotechnika (Wydział Elektryczny)

- energetyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

- geodezja i kartografia (Wydział Geodezji i Kartografii)

- informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

- inżynieria biomedyczna (Wydział Mechatroniki)

- inżynieria chemiczna i procesowa (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej)

- mechatronika (Wydział Mechatroniki)

- technologia chemiczna (Wydział Chemiczny)

- transport (Wydział Transportu)

 

Kierunki studiów, które zajęły II miejsce w Polsce i pozwalają na uzyskanie tytułu magistra inżyniera:

- budownictwo (Wydział Inżynierii Lądowej)

- fizyka techniczna (Wydział Fizyki)

- inżynieria biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych)

- inżynieria materiałowa (Wydział Inżynierii Materiałowej)

- inżynieria środowiska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

- mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)

- zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Inżynierii Produkcji)

 

Kierunki studiów, które zajęły II miejsce w Polsce i pozwalają na uzyskanie tytułu magistra:

- matematyka (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych)

 

Kierunki studiów, które zajęły III miejsce w Polsce i pozwalają na uzyskanie tytułu magistra inżyniera:

- automatyka i robotyka (Wydział Mechatroniki)

- technologia chemiczna (Filia PW w Płocku, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii)

- zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Zarządzania)

 

Tabele rankingowe dla poszczególnych kierunków studiów dostępne są na stronie www.perspektywy.pl