Znak Politechniki Warszawskiej

Nasi matematycy pomogą analizować dane o klientach banków

Naukowcy z Wydziału MiNI

Matematyczne algorytmy potrafią dużo powiedzieć o klientach banków. Teraz naukowcy z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW zbudują model szacowania ryzyka kredytowego dla klienta detalicznego. Wszystko to w ramach wspólnego projektu z firmą FinAi, która otrzymała 7,3 mln zł dofinansowania od NCBiR w ramach programu Inteligentny Rozwój.

FinAi to działający na rynku fintech polski startup założony w 2016 roku. Pozyskane przez firmę środki zostaną przeznaczone na realizację projektu budowy modelu estymacji ryzyka kredytowego klienta detalicznego z wykorzystaniem alternatywnych źródeł danych oraz najnowszych badań i narzędzi z zakresu teorii grafów. Projekt realizowany przez FinAi wychodzi naprzeciw oczekiwaniom banków, które poszukują nowych, skutecznych metod analizy i ograniczania ryzyka kredytowego w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Partnerami inicjatywy są Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz jeden z banków detalicznych w Polsce.

Prace badawcze w tym zakresie będą realizowane we współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zespołem naukowców z PW pokieruje prof. dr hab. Jarosław Grytczuk. Celem współpracy przedsiębiorstwa z polskimi naukowcami jest połączenie osiągnięć naukowych i prac na nowych reprezentacjach danych o kliencie, tak by stworzyć realne rozwiązanie biznesowe.

Jak powiedział prof. Jarosław Grytczuk w rozmowie z portalem Spider’s Web, jest to pierwsza współpraca Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych z instytucją finansową – Ja z moim zespołem, reprezentując Politechnikę Warszawską, jesteśmy podwykonawcą dla FinAi – tłumaczy prof. Grytczuk. – Idea jest taka, żeby dane o potencjalnych klientach zbierać ze znacznie szerszego niż do tej pory pola. Wykorzystując w pierwszej kolejności media społecznościowe. Oczywiście, wszystko zgodnie z prawem. To będzie bardzo dużo danych, dodatkowo zmiennych w czasie. Narzędziem do ich analizy mają być grafy czasowe – dodaje.

Całkowity koszt projektu to 9,5 mln zł. 7,3 mln zł z tej sumy to dofinansowanie z funduszy europejskich, przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: materiały prasowe, Spider’s Web