Znak Politechniki Warszawskiej

Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice - Open Access w Polsce przedłużony

Informujemy, że narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice-Open Access finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy na narodową licencję akademicką na czasopisma Springer został przedłużony na rok 2014.

Program umożliwia polskim autorom bezpłatne udostępnianie artykułów zamieszczanych w czasopismach Springer Open Choice  w otwartych modelach komunikacji naukowej. Pozwala także na deponowanie ich i udostępnianie w otwartych repozytoriach.

Autorzy, którzy publikują w modelu Open Access zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją "Creative Commons”  (CC BY).

Listę czasopism Springer, które umożliwiają deponowanie treści w repozytorium i ich udostępnianie w modelach otwartych oraz instrukcję korzystania z opcji Springer Open Access dla polskich autorów można znaleźć na stronie ICM pod adresem http://vls2.icm.edu.pl.springer-icm.eczyt.bg.pw.edu.pl.

Zachęcamy wszystkich autorów publikujących w czasopismach Springer do deponowania swoich prac w repozytorium PW  i udostępniania ich na wolnych licencjach.

Więcej informacji na stronie Biblioteki Głównej PW.