Znak Politechniki Warszawskiej

Nagrody Siemensa przyznane

W dniu 15 maja 2014 r. Jury Konkursu o Nagrodę Siemensa na podstawie oceny zgłoszonych prac wybrało zwycięzców XIX edycji Konkursu.

W wyniku głosowania Jury Konkursu podzieliło nagrodę promocyjną, przyznając ją:

  • dr hab. inż. Aleksandrze Borsukiewicz-Gozdur za pracę habilitacyjną pod tytułem: Poprawa efektywności pracy siłowni parowych zasilanych nisko i średniotemperaturowymi źródłami energii.

oraz

  • dr inż. Mariuszowi Rafałowi Susikowi za pracę doktorską pod tytułem: Optymalizacja geometrii komór wlotowych pomp wody chłodzącej z wykorzystaniem numerycznej analizy przepływów trójwymiarowych.

Nagrodę badawczą za całokształt osiągnięć w pracy naukowej przyznano prof. zw. dr. hab. Andrzejowi Wiszniewskiemu.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas uroczystości promocji doktorskich w dniu 30 czerwca 2014 r. o godz. 13:00 w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.