Znak Politechniki Warszawskiej

Nadanie imienia prof. Jana Czochralskiego Wydziałowemu Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów

W dniu 20 listopada 2013 roku w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Czochralskiego nowoutworzonemu Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów Wydziału Chemii UW. 

Uroczystości tej towarzyszyło odsłonięcie tablicy upamiętniającej wielkiego polskiego uczonego - prof. Jana Czochralskiego.  W uroczystości udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu w MNiSW prof. Jacek Guliński, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys, Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemii UW prof. Paweł Kulesza, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych prof. Ewa Bulska, Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego prof. Bogusław Buszewski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Kurzydłowski, Dziekan Wydziału Chemii UAM prof. Henryk Koroniak, twórca metody krystalizacji in situ prof. Roland Boese (Uniwersytet Duisburg-Essen, RFN) oraz inni licznie zgromadzeni wybitni przedstawiciele polskiej nauki. Uroczystość uświetnił wykładem Krajowy Koordynator Obchodów Roku Jana Czochralskiego prof. Mirosław Nader.