Znak Politechniki Warszawskiej

Na naszej Uczelni będą realizowane doktoraty wdrożeniowe

Naukowiec w laboratorium

Politechnika Warszawska jest jednostką z największą liczbą pozytywnych ocen w konkursie, fot. KFF "Focus"

Wydziały PW otrzymały finansowanie na realizację programu "Doktorat wdrożeniowy". Pierwsi doktoranci, którzy będą przygotowywali swoje prace w ścisłej współpracy z przedsiębiorcą, mają rozpocząć studia już w październiku.

W konkursie pozytywnie oceniono w sumie 54 jednostki naukowe z całej Polski. W tym gronie znalazło się aż dziesięć programów studiów z Politechniki Warszawskiej:

  • Wydział Chemiczny
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (dyscyplina naukowa: Budowa i Eksploatacja Maszyn)
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (dyscyplina naukowa: Mechanika)
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (dyscyplina naukowa: Automatyka i Robotyka)
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (dyscyplina naukowa: Energetyka)
  • Wydział Mechatroniki
  • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  • Wydział Inżynierii Materiałowej
  • Wydział Elektryczny
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 
Pod koniec kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, która zakłada utworzenie programu "Doktorat wdrożeniowy". Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie studiów doktoranckich realizowanych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. prywatnymi firmami, a przez to zbudowanie relacji między gospodarką i nauką oraz uproszczenie komercjalizacji badań naukowych.

Uczestnik programu będzie pracował nad rozprawą doktorską w "systemie dualnym": równocześnie poprowadzi prace w jednostce naukowej (na uczelni lub w instytucie naukowo-badawczym z wysoką kategorią naukową: A lub A+) i w podmiocie z otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego jest zatrudniony.

W ramach programu przyznawane są stypendia doktoranckie w wysokości 2450 zł miesięcznie, dofinansowywane będą również koszty wykorzystania infrastruktury badawczej w ramach tych studiów. Drugim źródłem dochodu doktoranta ma być pensja wypłacana przez pracodawcę, dla którego będzie on prowadził badania wdrożeniowe.

Wyniki konkursu w ramach I edycji programu "Doktorat wdrożeniowy" dostępne są na stronie MNiSW

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl