Znak Politechniki Warszawskiej

Młodzi Innowacyjni z PW

Reprezentanci naszej Uczelni wśród laureatów VII Ogólnopolskiego Konkursu Młodzi Innowacyjni 2015 dla najlepszych prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich w dziedzinach Automatyka · Robotyka · Pomiary. 

W siódmej edycji konkursu udział wzięły 63 prace. Komisja konkursowa przyznała w każdej z kategorii nagrody finansowe oraz wyróżnienia. Lista nagrodzonych reprezentantów Politechniki Warszawskiej:

  • inż. Marta J. Łępicka, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW - I nagroda w kategorii „Prace dyplomowe inżynierskie” (tytuł dysertacji: Implementacja i porównanie metod łączenia chmur punktów)
  • dr inż. Piotr Lichota, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW - II nagroda w kategorii „Prace doktorskie” (tytuł dysertacji: Identyfikacja parametryczna modelu matematycznego samolotu z wykorzystaniem jednoczesnych wychyleń powierzchni sterowych)
  • mgr inż. Patryk J. Chaber, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW - wyróżnienie w kategorii „Prace dyplomowe magisterskie” (tytuł dysertacji: System regulacji predykcyjnej)
  • mgr inż. Magdalena Górska, Wydział Mechatroniki - wyróżnienie w kategorii „Prace dyplomowe magisterskie” (tytuł dysertacji: Interfejs mózg-komputer w zadaniu sterowania robotem mobilnym)

Laureatom serdecznie gratulujemy!