Znak Politechniki Warszawskiej

List intencyjny Politechniki Warszawskiej, Miasta Piastów i firmy Teraz Energia na rzecz efektywności energetycznej

Politechnika Warszawska chce działać razem z samorządowcami i biznesem na rzecz zrównoważonego rozwoju, fot. Biuletyn PW

Politechnika Warszawska chce działać razem z samorządowcami i biznesem na rzecz zrównoważonego rozwoju, fot. Biuletyn PW

Porozumienie zawarte 23 stycznia 2019 r. dotyczy planów rozwoju i komercjalizacji rozwiązań technologicznych wspierających budowanie efektywnej energetycznie oraz przyjaznej środowisku gospodarki.

Strony będą wspólnie realizować projekty z obszarów efektywności energetycznej, rozproszonej generacji OZE i elektromobilności. Wykorzystany zostanie potencjał intelektualny, technologiczny i kapitałowy sygnatariuszy porozumienia. Politechnika Warszawska zaangażuje w planowane przedsięwzięcia naukowców i studentów, którzy będą współtworzyć innowacyjne, gotowe do komercjalizacji technologie.

List intencyjny podpisali: rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, burmistrz miasta Piastów Grzegorz Szuplewski oraz prezes zarządu Teraz Energia Sp. z o.o. Bartłomiej Steczowicz.

Więcej informacji na temat porozumienia trójstronnego można znaleźć w Biuletynie Politechniki Warszawskiej.