Znak Politechniki Warszawskiej

Liceum im. Stefana Batorego z patronatem Politechniki Warszawskiej

Barbara Kordas i prof. Janusz Walo

Porozumienie podpisali Barbara Kordas i prof. Janusz Walo, fot. BPI

Do grona szkół objętych patronatem naszej Uczelni dołączyło II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie. Podczas spotkania, które odbyło się 19 września 2017 r. na Politechnice Warszawskiej, porozumienie w tej sprawie podpisali Prorektor ds. Studenckich - dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW oraz Dyrektor II LO - Barbara Kordas. 

Współpraca zakłada m.in. wspieranie Liceum im. Batorego w nauczaniu przedmiotów ścisłych, a także ułatwianie nauczycielom i uczniom korzystania z bazy naukowej PW oraz doświadczeń naszych pracowników w kształceniu młodzieży.

Politechnika od lat jest uczelnią, którą chętnie wybierają najzdolniejsi absolwenci liceów z całej Polski, w tym laureaci olimpiad i konkursów. Na tym polu powody do dumny ma II LO. W zeszłym roku uczniowie szkoły zajęli II miejsce w Międzynarodowych Zawodach w modelowaniu matematycznym, które odbyły się w Singapurze. Porozumienie z naszą Uczelnię ma pomóc jeszcze bardziej rozwijać pasje licealistów w tym obszarze.

Podczas spotkania Liceum im. Batorego reprezentowali Dyrektor Barbara Kordas oraz nauczyciel matematyki Zbigniew Luchciński, a Politechnikę Warszawską - prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich; prof. Władysław Wieczorek, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze szkołami i Dziekan Wydziału Chemicznego, a także Urszula Okulska-Deblessem, Kierownik Biura ds. Promocji i Informacji i Magdalena Krajewska, która w BPI odpowiada m.in. za kontakt ze szkołami.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia