Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs na projekt wyjątkowej nagrody

Innowacyjni studenci Politechniki Warszawskiej startują w konkursie na opracowanie projektu prestiżowej nagrody – statuetki przyznawanej przez Prezesa UKE.  Połączenie młodzieńczej inwencji i innowacji oraz prestiżowego uznania nadawanego zasłużonym dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce - to nowy projekt Politechniki Warszawskiej, która odpowiadając na pytanie ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej, organizuje wśród swoich studentów wyjątkowy konkurs telekomunikacyjny.

Szczegóły konkursu
Rektor Politechniki Warszawskiej w porozumieniu z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza konkurs dla studentów Politechniki Warszawskiej. Celem konkursu jest opracowanie projektu statuetki – nagrody przyznawanej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 
Konkurs jest adresowany do wszystkich studentów Politechniki Warszawskiej.  Zgłoszenia i prace konkursowe należy składać do dnia 4 marca 2013 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pok. 109.
 
Wymogi formalne:

  • Projekt statuetki symbolicznie powinien kojarzyć się z komunikacją elektroniczną i prestiżową nagrodą w dziedzinie komunikacji elektronicznej związaną z przyznaniem Certyfikatu Prezesa UKE;
  • Forma statuetki – obiekt gwarantujący możliwość eksponowania w formie obiektu stojącego;
  • Prace konkursowe winny być wykonane w formie: a) makiety w skali 1:1; b) planszy formatu A3 zawierającej zwymiarowane: rzut, dwa widoki, ewentualny przekrój oraz szczegóły określające technikę wykonania;
  • Prace konkursowe winny być opatrzone stosownym kodem-hasłem oraz oznaczone w sposób uniemożliwiający identyfikację autora bez rozwiązania kodu-hasła. Wraz z pracą należy złożyć zamkniętą kopertę z tym samym kodem-hasłem na wierzchu koperty oraz rozwiązaniem kodu-hasła wewnątrz. Rozwiązanie winno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, kontakt telefoniczny i mailowy do autora pracy.

Nazwisko autora zwycięskiego projektu i nazwa uczelni zostaną podane do informacji publicznej oraz ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 7 marca 2013 roku. Statuetki Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zostaną po raz pierwszy przyznane w 2013 roku wraz z Certyfikatami Prezesa UKE w kategoriach: Bez Barier, Senior, Porównywarka ofert oraz Bezpieczny Internet.