Znak Politechniki Warszawskiej

Konkurs na nazwę kwalifikacji pełnej na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji

fot. Pixabay

Zapraszamy do udziału w konkursie na nazwę kwalifikacji pełnej na 5. poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji organizowanym przez Fundację Rektorów Polskich oraz Pearson Central Europe Sp. z o.o. Fundacja Rektorów Polskich oraz firma Pearson od 2013 r. wspólnie prowadzą projekt badawczy poświęcony rozpoznaniu zasadności i możliwości wprowadzenia do systemu polskiego szkolnictwa wyższego kwalifikacji 5. poziomu PRK.

Wyniki badań przedstawione zostaną podczas konferencji Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy, która odbędzie się w dniu 14 marca 2017 r. w Hotelu Novotel Centrum Warszawie.

Poziom 5. PRK plasujący się między technikum (poziom 4) oraz licencjatem/inżynierem (poziom 6) nie ma jeszcze swojej nazwy. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń nazwy dla kwalifikacji pełnej na 5. poziomie PRK, która pozwoli spopularyzować nowy poziom wykształcenia w szeroko rozumianym społeczeństwie. Organizatorzy przyznają nagrody zwycięzcom oraz reprezentowanym przez nich instytucjom.

Ponadto mogą zgłosić zwycięską nazwę Ministerstwu Edukacji Narodowej, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub innym instytucjom zaangażowanym w Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji oraz Polską Ramę Kwalifikacji, jako propozycję formalnej nazwy dla kwalifikacji pełnej na 5. poziomie PRK. Konkurs trwa do 7 marca 2017 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 14 marca 2017 r., podczas konferencji "Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy".
 

Informacje o konkursie znaleźć można na stronie www.frp.org.pl.