Znak Politechniki Warszawskiej

Konferencja Nauka. Infrastruktura. Biznes

W dniach 13-15 października 2014 r. w PW odbyła się ogólnopolska konferencja pt. "Nauka. Infrastruktura. Biznes.", organizowana przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Fotorelacja z rozpoczęcia konferencji "Nauka. Infrastruktura. Biznes."

Konferencję rozpoczęło wystąpienie prof. dr. hab. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej. Następnie na scenie pojawili się: przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, przedstawicielka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Martyna Kozłowska-Żukowska, kierownik Projektu SIMS  oraz prof. Tomasz Skotnicki, przedstawiciel spółki CEZAMAT PW.

Pierwszy dzień konferencji ma charakter zamknięty. W dniu 14 października na Wydziale Fizyki zaplanowano sesje dostępne dla wszystkich, z kolei na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w dniach 14-15 października odbywa się część konferencji przeznaczona dla uczestników programu SIMS (wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów).

Głównym celem konferencji jest zacieśnianie relacji między środowiskiem naukowym i biznesowym oraz zainicjowanie współpracy pod kątem wdrażania konkretnych rozwiązań technologicznych i rozwoju infrastruktury badawczej. Wydarzenie będzie również miejscem do dyskusji na temat nowych możliwości prowadzenia badań w Polsce oraz programu badawczego CEZAMAT-u.

Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi, wydarzenie stanowi okazję do zaprezentowania profilu działalności firm elektronicznych, informatycznych i technologicznych oraz uzyskania wiedzy nt. najnowszych badań z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii, prowadzonych w wiodących polskich instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych.