Znak Politechniki Warszawskiej

Kolejna mama-naukowiec PW wyróżniona

Dr inż. Karolina Zelga z Zakładu Katalizy i Chemii Metaloorganicznej Wydziału Chemicznego PW została nagrodzona w ostatniej edycji programu „Pomost” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla mam-badaczek.

Finansowaniu przyznanemu mamom-naukowcom podlega grant badawczy i stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów).

Program jest skierowany do rodziców, którzy wracają do pracy po przerwach związanych z opieką nad dzieckiem.