Znak Politechniki Warszawskiej

Jedenastu badaczy PW w gronie stypendystów program im. Bekkera

Gala Programu im. Bekkera odbędzie się na Wydziale Fizyki PW, fot. BPI

Gala Programu im. Bekkera odbędzie się na Wydziale Fizyki PW, fot. BPI

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej poinformowała o przyznaniu środków finansowych 156 badaczom, którzy będą mieli szansę na zwiększenie swojej mobilności międzynarodowej. Jedenastu spośród wyróżnionych uczestników to osoby związane z Politechniką Warszawską.

Status beneficjenta Programu im. Bekkera pozwala na odbycie wyjazdu naukowego trwającego od 3 miesięcy do maksymalnie roku. Podczas takiej podróży możliwe będzie m.in. prowadzenie badań lub zajęć dydaktycznych w uznanych zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych, współpraca i wspólna realizacja międzynarodowych przedsięwzięć badawczych z pracownikami tychże ośrodków, odbycie stażu podoktorskiego i pozyskiwanie materiałów do pracy naukowej.

Uroczysta gala podsumowująca dotychczasowe etapy programu odbędzie się 19 lutego na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Lista wszystkich nagrodzonych projektów, włącznie ze wskazaniem ośrodków goszczących beneficjentów programu, jest dostępna pod tym adresem.