Znak Politechniki Warszawskiej

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Płocku

Inauguracja roku akademickiego w Filii w Płocku

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, źr. www.pw.plock.pl

W tym roku Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku obchodzi 50-lecie działalności. 3 października 2016 roku odbyła się tam uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Podsumowania minionego roku akademickiego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku dokonał gospodarz uroczystości – Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński. W swoim wystąpieniu podkreślił, m.in. że w minionym roku Filia prowadziła aktywną działalność w zakresie promocji nauki, modernizowała infrastrukturę dydaktyczną i naukową. Stworzono również Laboratorium Badawcze Innowacyjnych Technologii i Materiałów dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Mazowsza, którego proces dalszej przebudowy i modernizacji jest kontynuowany.

O efektach działalności oraz perspektywach rozwojowych Politechniki Warszawskiej oraz jej Filii w Płocku mówił również w swoim wystąpieniu JM Rektor PW prof. Jan Szmidt. Rektor podkreślił ścisły związek pomiędzy Płockiem i Politechniką Warszawską, a także potrzebę dalszego rozwoju i umacniania akademickości Filii w Płocku.

Podsumowanie działalności naukowej, dydaktycznej, studenckiej z okresu półwiecza Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku był wykład inauguracyjny pt. „50 lat Politechniki Warszawskiej w Płocku”, który wygłosiła dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW, Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński podczas inauguracji

Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński podczas inauguracji

Patronat Honorowy nad obchodami 50-lecia działalności Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku objęli:

  • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Jarosław Gowin,
  • JM Rektor PW – prof. Jan Szmidt,
  • JE Biskup Płocki – Piotr Libera,
  • Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik,
  • Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski,
  • Prezes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. – Wojciech Jasiński.