Znak Politechniki Warszawskiej

Dodatkowe badania profilaktyczne dla pracowników PW w roku 2016

Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia informuje, że istnieje jeszcze możliwość wykonania do 5 maja 2016 roku ponadstandardowych badań profilaktycznych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z wnioskiem Rektorskiej Komisji ds. Akademickiej Służby Zdrowia nasza Uczelnia uruchamia dla pracowników PW pierwszą w tym roku transzę ponadstandardowych badań profilaktycznych, które będą wykonywane w przychodniach akademickiej służby zdrowia CenterMed w Warszawie, w dniach od 1 marca do 5 maja 2016 roku.

Zasady przeprowadzenia badań są szczegółowo opisane w Piśmie Okólnym nr 1/2016 Kanclerza PW z dnia 18.02.2016 (w załączeniu kopia pisma wraz z dwoma załącznikami).

W stosunku do ubiegłego roku wzrosła do 4 liczba badań przewidzianych dla jednego pracownika (w tym możliwość wyboru dwóch konsultacji u lekarzy specjalistów). Zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu finansowego, przyznanego na pierwszą transzę. Uruchomienie drugiej transzy przewidujemy jesienią 2016 roku, pod warunkiem uzyskania na ten cel odpowiednich funduszy z budżetu PW oraz z dotacji zewnętrznych.

Warunkiem wykonania badania w ustalonym terminie jest okazanie aktualnego dokumentu zgodnego z drukiem RMUA (otrzymywany z kwestury miesięczny raport – zestawienie wynagrodzeń).

  1. Terminy badań będą ustalane w kolejności zgłoszeń. Z uwagi na wysokość przyznanego na ten cel funduszu liczba badań jest ograniczona i zgłoszenia będą realizowane do wyczerpania tego funduszu.
  2. Osoby, które zrezygnują z badania przed uzgodnionym terminem, powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt drogą mailową (biuro-warszawa@centermed.pl) lub telefonicznie: 506-071-213, w godz. 9-15.
  3. Ze względu na obowiązujące przepisy wykonanie badania skutkuje obciążeniem pracownika w 2016 r. podatkiem od osób fizycznych i składką na fundusze ubezpieczeń społecznych, wyliczonymi na podstawie kosztów badania, dostępnych w rejestracjach przychodni.
Załączniki 1 i 2 (pdf, 2,35 MB)