Znak Politechniki Warszawskiej

Budżet Partycypacyjny PW – projekty zakwalifikowane do etapu głosowania

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego PW potrwa do 30 marca 2019 r.

Głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Partycypacyjnego PW potrwa do 30 marca 2019 r.

Znamy listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu Budżetu Partycypacyjnego Politechniki Warszawskiej. W pierwszej edycji programu wpłynęło 21 zgłoszeń, które przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Spośród nich wyselekcjonowano 11 spełniających wszystkie wymogi regulaminowe.

Główną ideą Budżetu Partycypacyjnego PW jest oddanie głosu społeczności naszej Uczelni i realizacja tych pomysłów, które sami studenci, wykładowcy i pracownicy uznają za najbardziej wartościowe. Na ten cel władze Uczelni postanowiły przeznaczyć 100 tys. zł.

Wszyscy zainteresowani tym wyjątkowym przedsięwzięciem mogli zgłaszać swoje pomysły od listopada 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie BP PW. Z takiej możliwości skorzystali nie tylko członkowie społeczności warszawskiej, ale również osoby związane z Politechniką Warszawską Filią w Płocku. Warto podkreślić, że zgłoszenia cechowały się sporą różnorodnością, a koncepcje w nich opisane dotyczyły nie tylko zmian infrastrukturalnych, ale również wspierania integracji społecznej.

Projekty zakwalifikowane do etapu głosowania ogólnego

 • Wśród pomysłów, których założenia były zgodne z wymogami określonymi w regulaminie BP PW, znalazł się projekt pod nazwą Bezprzewodowe Południe. Zakłada on rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej PW na teren pomiędzy budynkami Kampusu Południowego i montaż 10 zewnętrznych punktów dostępowych Wi-Fi.
 • Inną ideą, która zyskała akceptację Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego, jest zakup samoobsługowego skanera wielkoformatowego dla Filii Biblioteki Głównej PW w Płocku. Podobny pomysł został zgłoszony przez osobę, która postuluje zainstalowanie ogólnodostępnego ksero dla mieszkańców Domu Studenckiego Mikrus. Każdy student-lokator miałby mieć wyznaczony miesięczny limit 20 stron wydruku.
 • Zgłoszeniem stawiającym na wygodę osób korzystających z zasobów bibliotecznych jest koncepcja wrzutni do samodzielnego zwrotu książek. Udogodnienia tego typu miałyby zostać wprowadzone w trzech lokalizacjach: Gmachu Głównym PW, Gmachu Starym Technologicznym WIP oraz w Filii PW w Płocku.
 • Projektem o charakterze naukowym jest organizacja warsztatów z platformy Arduino dla całego środowiska akademickiego. Arduino to platforma umożliwiająca szybkie tworzenie prototypów urządzeń elektronicznych w prosty sposób, wymaga jednakże zakupu zestawów wielokrotnego użytku do przeprowadzania zajęć.
 • Wśród zaakceptowanych pomysłów znalazły się też takie, które zwracają uwagę na potrzebę utworzenia miejsc sprzyjających nie tylko nauce, ale i relaksowi. Jednym z nich jest koncept InterReaktywne studia zakładający utworzenie na Wydziale Chemicznym funkcjonalnej strefy relaksu i nauki wzorowanej na strefach coworkingowych. Znalazłyby się w niej stoliki z krzesłami, pufy, kanapy, koce, rośliny, a także stół do ping-ponga. Open Space for Open Minds to z kolei wizja miejsca sprzyjającego rozwojowi kompetencji społecznych, w którym możliwa byłaby wielokulturowa integracja, praca grupowa, dzielenie się wiedzą. Przestrzeń zlokalizowana w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologiiwyposażona byłaby w kubiki, biblioteczkę podręczną, tablicę ogłoszeń, kuchnię i rowerki treningowe.
 • Do kategorii projektów wspierających kulturę zaliczają się dwa zaakceptowane zgłoszenia. Pierwsze z nich dotyczy zakupu nowych foteli i montażu kratownicy w Klubie Studenckim Amplitron, co pozwoliłoby na odświeżenie wystroju i zwiększenie bezpieczeństwa oraz atrakcyjności organizowanych tam imprez. Druga propozycja dotyczy zorganizowania widowiska wokalno-tanecznego „Miłość Ci wszystko wybaczy…” przez płocki Zespół Tańca Ludowego „Masovia”. Organizatorzy chcą w ten sposób przenieść widownię – studentów, absolwentów oraz pracowników – do lat 20. i 30. ubiegłego wieku.
 • Motywem przewodnim dwóch ostatnich pomysłów, które zostały dopuszczone do głosowania, jest prąd. Zdrowa energia to plan zakupu trzech rowerów stacjonarnych do wytwarzania energii elektrycznej. Urządzenia miałyby być rozmieszczone w Gmachu Głównym i Gmachu Mechaniki PW Filii w Płocku. Prąd do serca to z kolei zamysł dotyczący umieszczenia ratujących życie defibrylatorów w 14 budynkach PW.

Projekty niezakwalifikowane

Należy podkreślić, że także odrzucone projekty przedstawiały interesujące i wartościowe pomysły, jednak nie przeszły etapu weryfikacji merytorycznej ze względu na istotne przeszkody. Przedstawiamy wybrane z nich

 • Plany zakładające postawienie w Gmachu Głównym PW kilkudziesięciu ławek oraz ustawienie puf workowych i stolików dla oczekujących na zajęcia studentów zostały zakwestionowane przez Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej. Niestety blokowałyby one korytarze będące drogami ewakuacji.
 • W przypadku pomysłu organizowania spektakli Teatru Politechniki Warszawskiej w przestrzeni Teatru Ochoty niespełniony został warunek lokalizacji. Wskazane w projekcie miejsce nie pozostaje bowiem we władaniu Uczelni.
 • Innym ciekawym, a niemożliwym do zrealizowania projektem były Pszczoły na PW, czyli plan umieszczenia na dachu Wydziału MiNI uli i wyprodukowania „miodu rektorskiego”. W tym przypadku przeszkodą były względy bezpieczeństwa i uwarunkowania techniczne. Dach budynku jest otwierany, a dodatkowo znajdują się na nim dwie głośne instalacje wymagające stałej obsługi serwisowej.
 • Niektóre zgłoszenia pokrywały się z projektami zainicjowanymi przez Uczelnię jeszcze przed rozpoczęciem BP PW. Tak było w przypadku pomysłu wprowadzenia Identyfikacji Przestrzennej Kampusu Centralnego PW oraz koncepcji zielonej strefy relaksu w tej samej lokalizacji.

Rozpoczynamy głosowanie

Teraz czas na kluczowy etap przedsięwzięcia – wybór najlepszego pomysłu (lub pomysłów) przez społeczność PW. Głosowanie potrwa do 30 marca 2019 r. Głos można oddać tylko raz. Projekty, które będą się cieszyły największą popularnością, zostaną przekazane do realizacji (aż do wyczerpania budżetu BP PW).

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie. Niezależnie od tego, który z projektów wygra, korzyść odniosą wszyscy, którzy są związani z naszą Uczelnią.