Znak Politechniki Warszawskiej

Akredytacja EPAS przyznana Szkole Biznesu PW

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej zakończyła proces reakredytacji EPAS. European Foundation for Managmenet Developement, międzynarodowa organizacja z siedzibą w Brukseli skupiająca najlepsze szkoły biznesu, już po raz trzeci przyznała na kolejne 3 lata prestiżową międzynarodową akredytację EPAS dla programu Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawkiej.

Re-akredytacja jest potwierdzeniem spełniania przez program Executive MBA najwyższych standardów jakości wymaganych na globalnym rynku kształcenia menedżerskiego.