Znak Politechniki Warszawskiej

Absolwencka "Księga wspomnień 1953–2018"

Księga jest zbiorem wspomnień absolwentów i przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, fot. Wydział Mechatroniki PW

Księga jest zbiorem wspomnień absolwentów i przyjaciół Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, fot. Wydział Mechatroniki PW

Koło Absolwentów Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki Politechniki Warszawskiej wydało Księgę Wspomnień Absolwentów 1953–2018, która stanowi kontynuację wydanego z okazji 55-lecia Wydziału i odbywającego się Zjazdu Absolwentów pierwszego tomu Księgi Wspomnień 1953–2017.

Księga jest zbiorem zapisów związanych z atmosferą życia Wydziału, na którym autorzy studiowali, rozwijali swoje umiejętności i zdobywali wiedzę. To również wspomnienie wydarzeń kulturalnych, sportowych, giełd egzaminacyjnych, spotkań klubowych czy prywatnych zabaw, podczas których zawiązywały się przyjaźnie – na dobre i złe. We wspomnieniach są także omawiane bardzo interesujące zagadnienia naukowo-techniczne, które były przedmiotem pracy zawodowej autorów. 

Księga Wspomnień wpisuje się również w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedstawione prace przypominają wydarzenia związane z początkami organizacji życia społecznego w tamtym okresu.