Znak Politechniki Warszawskiej

70. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

W dniu 31 lipca przedstawiciele Politechniki Warszawskiej uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Nasza Uczelnia 70 lat temu była rejonem zaciekłych walk. 

Uroczystości rozpoczęły się  o godzinie 16:30 przed pomnikiem 3 Batalionu Pancernego AK "Golski", znajdującego się na terenie Kampusu Głównego naszej Uczelni. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Politechniki Warszawskiej, kombatanci oraz studenci.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. prof. Zbigniew Kledyński, Prorektor ds. Ogólnych PW, Konrad à Donau-Szpindler, Prezes Środowiska 3 Baonu Pancernego AK "Golski" oraz przedstawiciele Korporacji Akademickiej Sarmatia.

Znicze zapłonęły również m.in. Dużej Auli w Gmachu Głównym przed tablicami upamiętniającymi  gen. Stefana Grota-Roweckiego oraz  hm. Tadeusza Zawadzkiego – "Zośka" oraz przy ulicy Noakowskiego, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca redutę powstańczą.

Fotorelacja z uroczystości przed pomnikiem 3 Batalionu Pancernego AK "Golski"

Batalion "Golski". Batalion, sformowany w okresie konspiracji na bazie kadry oficerskiej i żołnierzy przedwojennego 3. Batalionu Pancernego, był związany z polityczną organizacją „Pobudka”. W skład „Golskiego”, którym dowodził kpt. Stefan Golędzinowski „Golski”, wchodziło pięć kompanii: 1.- "Zamoyski", 2. - "Stanisławski", 3. - "Zieliński", 4. - "Jastrzębski" i 5. - "Pług". W Godzinie "W" głównym zadaniem batalionu było opanowanie rejonu Politechniki i Kolonii Staszica. Z ważniejszych obiektów udało się opanować teren Politechniki oraz ulice: Noakowskiego, Lwowską, Śniadeckich, Mokotowską od pl. Zbawiciela i Polną. Po kilku dniach szeregi "Golskiego" zasiliło ok. dwustu trzydziestu żołnierzy z Batalionu "Odwet II". 19 sierpnia bezpowrotnie utracono Politechnikę. Od tej pory aż do końca Powstania linię frontu stanowiła ul. Noakowskiego. Nękany niemieckimi atakami "Golski" utrzymał wywalczone pozycje aż do kapitulacji Powstania. Straty batalionu  "Golski" - ok. stu dwudziestu poległych.

źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego