Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Nominacje profesorskie dla trojga pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 18.10.2018 r.

Prezydent Andrzej Duda wręczył wczoraj akty nominacyjne 62 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

PROM PW – seminarium poświęcone warunkom uczestnictwa

fot. NAWA

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza doktorantów i przedstawicieli kadry akademickiej na Seminarium poświęcone zasadom wyłaniania uczestników projektu PROM PW.

Wystawa „Per aspera ad astra”

Jeden z eksponatów wystawy: legendarny polski myśliwiec PZL P.11c

22-23 października 2018 r.

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

fot. NAWA

Decyzją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Politechnika Warszawska będzie realizowała projekt w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Projekt będzie realizowany przez 12 miesięcy począwszy od 1 października 2018 r. Kwota dofinansowania dla PW to prawie 750 000 zł.

Logo HR Exellence in Research – badanie ankietowe doktorantów

fot. KFF "Focus"

Jeszcze przez kilka dni, do 22.10.2018 r., Politechnika Warszawska realizować będzie badanie uczestników studiów doktoranckich mające na celu opracowanie wniosku o przyznanie wyróżnienia Logo HR Exellence in Research.

Otwarcie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego

Uroczyste przecięcie wstęgi, fot. Izabela Koptoń-Ryniec/Biuletyn PW

W Gmachu Starym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego. W wydarzeniu, które miało miejsce 10 października, udział wzięła Minister Przedsiębiorczość i Technologii Jadwiga Emilewicz.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Płocku

Dziesięcioro najlepszych nowych studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku otrzymało z rąk JM Rektora PW indeksy, fot. www.pw.plock.pl

52. inauguracja roku akademickiego w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbyła się 5 października 2018 roku.

Rozpoczęliśmy rok akademicki 2018/2019

Nowi przyjęci studenci (przedstawiciele wszystkich wydziałów) złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk Rektora, fot. BPI

Uroczystość odbyła się 1 października 2018 roku w Gmachu Głównym PW. W inauguracji wzięli udział liczni goście, w tym m.in.: rektorzy i prorektorzy uczelni z całej Polski, przedstawiciele ministerstw, samorządów zawodowych, przemysłu i biznesu, ambasadorowie, a także osoby związane z Politechniką Warszawską, w tym pracownicy i studenci PW.

Technologia 5G obszarem współpracy Ericsson i Politechniki Warszawskiej

Technologia 5G obszarem współpracy Ericsson i Politechniki Warszawskiej, fot. Biuletyn PW

Politechnika Warszawska i firma Ericsson podpisały umowę ramową dotyczącą współpracy naukowo-badawczej. Zakres działań obejmie m.in. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych technologii telekomunikacyjnych łącząc potencjał naukowy uczelni i unikalne doświadczenie partnera biznesowego.

T-Mobile Polska i Politechnika Warszawska rozwijają współpracę

T-Mobile Polska i Politechnika Warszawska rozwijają współpracę, fot. Biuletyn PW

T-Mobile Polska i Politechnika Warszawska postanowiły rozwijać współpracę partnerską, której celem jest wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i ich zastosowań, a także wspieranie ścieżki kariery największych talentów PW.

LOTOS i Politechnika Warszawska współpracują nad projektami B+R

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Grupy LOTOS S.A. i spółki LOTOS Lab 25 września 2018 r. podpisali dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. W wydarzeniu wziął udział Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Uroczysta centralna inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 1 października 2018 r. na godz. 10.00.

1 października 2018 r., godz. 10.00

Zapraszamy na Festiwal Nauki Małego Człowieka

Festiwal Małego Człowieka jest częścią 22. Festiwalu Nauki w Warszawie.

Tegoroczny Festiwal Nauki Małego Człowieka będzie już 11. edycją tego politechnicznego wydarzenia skierowanego do najmłodszych. W sobotę i niedzielę, 29-30 września 2018 r., w godz. 10-16 na Wydziałach Fizyki oraz Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, oraz na kampusie centralnym, na dzieci będzie czekało wiele atrakcji.

Wystawa: Polskie osiągnięcia lotnicze w 100-lecie Odzyskania Niepodległości „Per aspera ad astra”

Jeden z eksponatów wystawy: legendarny polski myśliwiec PZL P.11c, fot. nadesłane

Przekrój najciekawszych polskich konstrukcji oraz osiągnięć polskiego lotnictwa i kosmonautyki – Politechnika Warszawska zaprasza 22-23 października 2018 roku na wystawę w Gmachu Głównym, gdzie m.in. będzie można zobaczyć jedyną sztukę legendarnego polskiego myśliwca - PZL P.11c oraz unikalny w świecie, pierwszy polski motoszybowiec z napędem elektrycznym AOS-71.

Porozumienie MEiL PW z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

Fot. MEiL PW

Współpraca naukowo-badawcza na rzecz obronności – to główna idea przyświecająca podpisanej 23 sierpnia 2018 r. umowie między Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej a Wojskowym Instytutem Uzbrojenia.

Politechnika Warszawska tworzy Kampus Nowych Technologii

Politechnika Warszawska otrzyma wsparcie unijne na utworzenie Kampusu Nowych Technologii (KNT) oraz na zakup specjalistycznego sprzętu badawczego. Dzięki środkom z UE możliwe będzie prowadzenie innowacyjnych projektów opartych o formułę tzw. żywych laboratoriów. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 82,5 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego i prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Znamy wyniki konkursu CyberSecIdent II udostępnione przez NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki II konkursu w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Wśród beneficjentów znajduje się Politechnika Warszawska.

Znamy wyniki raportu „Projekt naukowiec”

Polska sieć EURAXESS, członek europejskiej sieci wspierającej mobilność naukowców jest inicjatorem „Projektu naukowiec”. W ramach przedsięwzięcia, Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, zrealizował badania społeczne dla Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. 

Wyniki naboru ofert do projektu "Najlepsi z Najlepszych! 3.0."

Znamy listę projektów rekomendowanych do finansowania w ramach Najlepsi z najlepszych! 3.0.”. Wsparcie udzielone zostanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Jak co roku, na przełomie lipca i sierpnia wspominamy ludzi, którzy lata temu stanęli w obronie powstańczej Warszawy. Zaciekłe walki toczyły się również na terenie Politechniki Warszawskiej. Obszaru uczelni bronił 3 Batalion Pancerny AK z kpt. Stefanem Golędzinowskim „Golskim” w roli dowódcy.

Wydział Fizyki PW gospodarzem Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków 2019

Podczas 31. Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków w Chinach, zespół reprezentantów Polski zdobył srebrny medal, a turniejowy proporzec został przekazany dr hab. Jerzemu Antonowiczowi, Prodziekanowi ds. studenckich Wydziału Fizyki PW, ustanawiając tym samym Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej gospodarzem przyszłorocznej edycji wydarzenia.

Spacer z przewodnikiem śladami Powstania Warszawskiego

Zapraszamy na spacer śladami Powstania Warszawskiego, który pozwoli mieszkańcom Warszawy cofnąć się w czasie i lepiej zrozumieć wydarzenia tamtych lat. Spacer zorganizowany z okazji 74. rocznicy Powstania Warszawskiego przybliży historię Politechniki Warszawskiej, która podzieliła dramatyczny los swego miasta.

Wystawa „Wawelberczycy” z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Współpraca Muzeum Politechniki Warszawskiej ze Stowarzyszeniem Mieszkańców i  Przyjaciół Kolonii Wawelberga oraz Wolskim Centrum Kultury zaowocowała powstaniem wystawy „Wawelberczycy” poświęconej absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, wśród których znalazło się wielu żołnierzy Armii Krajowej. Otwarcie wystawy odbędzie się 31 lipca 2018 r. o godzinie 19.00 na Placu Zamkowym.

Laureaci stypendiów doktorskich z PW

Doktoranci z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej znaleźli się na liście laureatów konkursu ETIUDA 6 organizowanego przez NCN, w kategorii nauki ścisłe i techniczne.

Dziekan Wydziału Zarządzania PW powołany do Rady Nadzorczej spółki Aplikacje Krytyczne

Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła- Niedźwiecki został powołany w skład Rady Nadzorczej spółki Aplikacje Krytyczne przez Minister Finansów prof. Teresę Czerwińską.