Znak Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Znamy wyniki raportu „Projekt naukowiec”

Polska sieć EURAXESS, członek europejskiej sieci wspierającej mobilność naukowców jest inicjatorem „Projektu naukowiec”. W ramach przedsięwzięcia, Dział Badań i Analiz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, zrealizował badania społeczne dla Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. 

Wyniki naboru ofert do projektu "Najlepsi z Najlepszych! 3.0."

Znamy listę projektów rekomendowanych do finansowania w ramach Najlepsi z najlepszych! 3.0.”. Wsparcie udzielone zostanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Jak co roku, na przełomie lipca i sierpnia wspominamy ludzi, którzy lata temu stanęli w obronie powstańczej Warszawy. Zaciekłe walki toczyły się również na terenie Politechniki Warszawskiej. Obszaru uczelni bronił 3 Batalion Pancerny AK z kpt. Stefanem Golędzinowskim „Golskim” w roli dowódcy.

Wydział Fizyki PW gospodarzem Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków 2019

Podczas 31. Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków w Chinach, zespół reprezentantów Polski zdobył srebrny medal, a turniejowy proporzec został przekazany dr hab. Jerzemu Antonowiczowi, Prodziekanowi ds. studenckich Wydziału Fizyki PW, ustanawiając tym samym Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej gospodarzem przyszłorocznej edycji wydarzenia.

Spacer z przewodnikiem śladami Powstania Warszawskiego

Zapraszamy na spacer śladami Powstania Warszawskiego, który pozwoli mieszkańcom Warszawy cofnąć się w czasie i lepiej zrozumieć wydarzenia tamtych lat. Spacer zorganizowany z okazji 74. rocznicy Powstania Warszawskiego przybliży historię Politechniki Warszawskiej, która podzieliła dramatyczny los swego miasta.

Wystawa „Wawelberczycy” z okazji 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Współpraca Muzeum Politechniki Warszawskiej ze Stowarzyszeniem Mieszkańców i  Przyjaciół Kolonii Wawelberga oraz Wolskim Centrum Kultury zaowocowała powstaniem wystawy „Wawelberczycy” poświęconej absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda, wśród których znalazło się wielu żołnierzy Armii Krajowej. Otwarcie wystawy odbędzie się 31 lipca 2018 r. o godzinie 19.00 na Placu Zamkowym.

Laureaci stypendiów doktorskich z PW

Doktoranci z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej znaleźli się na liście laureatów konkursu ETIUDA 6 organizowanego przez NCN, w kategorii nauki ścisłe i techniczne.

Dziekan Wydziału Zarządzania PW powołany do Rady Nadzorczej spółki Aplikacje Krytyczne

Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zawiła- Niedźwiecki został powołany w skład Rady Nadzorczej spółki Aplikacje Krytyczne przez Minister Finansów prof. Teresę Czerwińską.

Pomnik Prezydenta Mościckiego przed Gmachem Technologii Chemicznej PW

W ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski przed Gmachem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej ponownie stanie pomnik prof. Ignacego Mościckiego. Inicjatywę jego rekonstrukcji podjął Komitet Organizacyjny powołany przez prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej.

Nagroda "Best poster award" dla Wydziału IChiP PW

fot. KFF "Focus"

Podczas Międzynarodowej Konferencji NanoTech Poland, która odbyła się w Poznaniu na początku czerwca 2018 r., Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej otrzymał główną nagrodę za plakat pt. "Solution Blow Spun Poly-L-Lactic Acid/Ceramic Fibrous Composites".

Prof. Zbigniew Kledyński prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Fot. Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na prezesa PIIB został wybrany prof. dr hab. inż. Zbigniew Franciszek Kledyński.

Politechnika Warszawska i Fundacja One Day nawiązują współpracę

Przy podpisaniu porozumienia obecni byli także: Paulina Król z Biura ds. Promocji i Informacji oraz Szymon Krzyżanowski z Fundacji One Day, fot. BPI

Współorganizacja „Gwiazdki One Day”, pomoc w realizacji projektu „Wsparcie na Starcie” oraz w stworzeniu platformy informacyjnej dedykowanej projektowi – takie założenia przewiduje umowa podpisana 4 lipca 2018 r. między Politechniką Warszawską a Fundacją One Day.

Współpraca PW z ITMAGINATION

2 lipca 2018 r. odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a ITMAGINATION, którego inicjatorem był Wydział Zarządzania PW.

„Bobotechnika”

Dzieci mają do dyspozycji ogród, plac zabaw i świetnie wyposażone sale, fot. BPI

Przedszkole na medal!

Finał 8. Edycji Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha

19 czerwca 2018 r. odbyła się Gala finałowa Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha podczas, której ogłoszono trójkę zwycięzców 8. stołecznej edycji konkursu na wynalazek. Politechnika Warszawska, będąca od początku istnienia programu jego partnerem merytorycznym, gościła zespół jury w czasie ostatecznych obrad, które 6 czerwca miały miejsce na Wydziale Fizyki PW.

Wyróżnienie dla Dziekana Wydziału Zarządzania PW

Na tegorocznej liście 100 osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce stworzonej przez SPRUC znalazł się dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania PW.

PROM dla doktorantów i kadry akademickiej

Studenci studiów doktoranckich są najmniej umiędzynarodowioną grupą wśród polskiej społeczności akademickiej. Aby przełamać ten trend, Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej uruchomiła program  umożliwiający doktorantom i kadrze akademickiej z różnych państw wymianę stypendialną. Składanie zgłoszeń o fundusze w ramach programu PROM potrwa do 2 lipca 2018.

Wystawa „Walka o wolność i tożsamość narodową. 100-lecie Niepodległości Polski”

Muzeum PW zorganizowało wernisaż wystawy towarzyszącej obchodom stulecia niepodległości. W imieniu władz Uczelni, uroczystego otwarcia dokonał prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich - Przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Otwarcie odbyło się 22 czerwca 2018 r.

Za nami uroczyste otwarcie Warsaw Design Factory

Prof. Krzysztof Lewestein przecina wstęgę - symboliczne otwarcie Warsaw Design Factory

Budowa nowoczesnej i innowacyjnej uczelni, interdyscyplinarnych, kreatywnych zespołów młodych naukowców i w pełni zaangażowanej kadry akademickiej - to główne cele Warsaw Design Factory. Inicjatywa została uroczyście zainaugurowana 25 czerwca 2018 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Na PW mamy troje nowych profesorów

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich

Dr hab. inż. Anna Boczkowska z Wydziału Inżynierii Materiałowej oraz dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński z Wydziału Geodezji i Kartografii zostali profesorami nauk technicznych, a dr hab. inż. Paweł Parzuchowski z Wydziału Chemicznego - profesorem nauk chemicznych.

PW członkiem zwycięskiego konsorcjum naukowego

Konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzi Politechnika Warszawska, a także Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Samorząd Województwa Mazowieckiego zdobyło największą liczbę punktów za wniosek złożony w konkursie na projekty badawcze w ramach Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”. Konkurs ogłoszony został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Profesor Grzegorz Pawlicki z Medalem Politechniki Warszawskiej

Medal odebrany przez Laureata nosi numer 45, fot. Biuro Rektora

Profesor Grzegorz Pawlicki, ekspert w zakresie inżynierii biomedycznej - od ponad sześćdziesięciu lat związany z Politechniką Warszawską, a w szczególności z Wydziałem Mechatroniki, którego był dziekanem, został uhonorowany 45. Medalem Politechniki Warszawskiej Alma Mater Bene Merentibus.

Znamy wyniki XXIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa

Jakub Ciarka otrzymał Nagrodę Siemensa dla Absolwentów z dziedziny Elektroenergetyki I stopnia, fot. Biuro Rektora

Jury XXIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa oraz VIII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów  Automatyki i Robotyki, a także II edycji Konkursu dla Absolwentów Elektroenergetyki, wybrało zwycięzców w każdej z kategorii.

Politechnika Warszawska i Veolia Energia Warszawa S.A. nawiązują współpracę

fot. Biuro Rektora PW

15 czerwca 2018 r. w  Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej podpisano ramową umowę o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a  Veolią Energia Warszawa. Dokument w imieniu spółki sygnował Jacky Lacombe - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolii Energii Warszawa oraz ze strony uczelni prof. dr hab. inż.  Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

CIII koncert z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli

Z okazji 10-lecia powstania Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, w sobotę 16 czerwca odbędzie się koncert z cyklu "Wielka Muzyka w Małej Auli". Już po raz 103. w Małej Auli rozbrzmią dźwięki Wielkiej Muzyki, tym razem w związku z jubileuszem Wydziału AiNS. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00.