Znak Politechniki Warszawskiej

Program obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

PAŹDZIERNIK

 • 28 X - Koncert Galowy z okazji 15 rocznicy powstania Chóru Akademickiego PW
 • 28-29 X - Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK

LISTOPAD

 • 14-25 XI - Wystawa „35. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej”
 • 14-21 XI - Uroczyste obchody 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, w tym m.in.:
  • 15 XI - uroczyste nabożeństwo w Kościele Najświętszego Zbawiciela połączone z modlitwą wiernych za Rektorów Uczelni zmarłych w ostatnim stuleciu
  • 16 XI - cykl konferencji i wydarzenia organizowane przez SAIP PW
  • 18 XI - uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej
  • imprezy studenckie
 • 19-20 XI - Konferencja naukowa „Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki”. Panele: Nauka – Innowacje – Biznes – Gospodarka
 • 19 XI - 30. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej poświęcone 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w PW
 • Otwarcie ekspozycji Muzeum Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym (dokładna data zostanie podana wkrótce)

LISTOPAD/GRUDZIEŃ

 • Wystawa okolicznościowa dorobku kultury studenckiej w 100-leciu, CKS Stodoła

GRUDZIEŃ

 • 5 XII - Koncert Roku Jubileuszowego w Dużej Auli: Krzysztof Penderecki „Siedem Bram Jerozolimy”