Stypendium pod choinkę

To wyjątkowe wyróżnienie dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne, inne), uczestniczą w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzują naukę, angażują się w akcje społeczne i działalność charytatywną. W ten sposób chcemy docenić wkład tych osób w budowanie wizerunku PW.

Laureaci wyłaniani są spośród nadesłanych zgłoszeń. Wyboru dokonuje kapituła pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich.

Środki na stypendia pochodzą z funduszy zebranych podczas uczelnianego Kiermaszu Świątecznego.

Wyróżnienie jest przyznawane od 2016 roku. Do tej pory odbyło się sześć edycji akcji, podczas których nagrodziliśmy 46 zdolnych studentów i doktorantów.

Stypendium pod choinkę 2022

Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przesłali aplikacje. Jest ich aż 74! Na podstawie przesłanych dokumentów Kapituła wybierze laureatów. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość zaproszenia kandydata na indywidualne spotkanie. Kapituła określi liczbę i wysokość stypendiów, powiadomi laureatów o werdykcie (drogą e-mailową) oraz poinformuje o uroczystym wręczeniu stypendiów.