Znak Politechniki Warszawskiej

Życie studenckie

Podczas studiów studenci mają możliwość realizacji swoich zainteresowań wykraczających poza studiowanie na uczelni technicznej poprzez działalność w wielu  kołach naukowych, organizacjach studenckich oraz zespołach artystycznych. Z kolei studenci interesujący się dziennikarstwem, marketingiem lub chcący sprawdzić się w roli profesjonalnych reporterów czy członków zespołu realizacyjnego, mogą zacząć udzielać się w mediach studenckich.