Znak Politechniki Warszawskiej

Wymiana studencka

Wymiana międzynarodowa

Wymiana międzynarodowa odbywa się w ramach programów: LLP-Erasmus, EUKLA, ATHENS, NUPACE, Leonardo da Vinci oraz umów bilateralnych.

Centrum Współpracy Międzynarodowej organizuje dwa razy w roku spotkanie "WUT Exchange Day" dotyczące oferty programów wymiany międzynarodowej, dostępnych dla studentów Politechniki Warszawskiej.
 
Wymiana studencka to możliwość:

  • odbycia części studiów za granicą,
  • studiowania w międzynarodowym środowisku,
  • zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym przedsiębiorstwie,
  • poznania innego kraju, jego języka i kultury,
  • nawiązania nowych przyjaźni oraz przeżycia wielkiej przygody.

Więcej informacji na www.cwm.pw.edu.pl
 
 
 

Wymiana krajowa

MOSTECH to program mobilności studentów polskich uczelni technicznych. Ideą porozumienia w zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie, mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów. MOSTECH skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia oraz do studentów 1, 2 i 3 (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) semestru studiów II-go stopnia.

http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech