Znak Politechniki Warszawskiej

Wymiana studencka

Wymiana międzynarodowa

Jednostką koordynującą wymianę międzynarodową studentów na Politechnice Warszawskiej jest Centrum Współpracy Międzynarodowej.

CWM prowadzi działalność organizacyjną, informacyjną, doradczą i promocyjną oraz koordynującą działania Politechniki Warszawskiej w zakresie współpracy międzynarodowej.

Wymiana międzynarodowa odbywa się głównie w ramach programów tj. Erasmus+, ATHENS oraz umów bilateralnych.
 
Wymiana studencka to możliwość:

  • odbycia części studiów za granicą,
  • studiowania w międzynarodowym środowisku,
  • zdobycia doświadczenia zawodowego w międzynarodowym przedsiębiorstwie,
  • poznania innego kraju, jego języka i kultury,
  • nawiązania nowych przyjaźni oraz przeżycia wielkiej przygody.

Więcej informacji na www.cwm.pw.edu.pl oraz www.erasmus.pw.edu.pl.