Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendia Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów

Fundusz oferuje następujące świadczenia stypendialne: stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce, stypendium za wyniki w sporcie, zapomoga. Aby uzyskać pomoc materialną, należy złożyć odpowiedni wniosek w dziekanacie danego wydziału.Dokładny opis programów stypendialnych znaleźć można na stronie http://www.bss.ca.pw.edu.pl.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej