Znak Politechniki Warszawskiej

Pozostałe oferty stypendialne

Pierwsza edycja stypendiów dla doktorantów

Stypendiów dla doktorantów (grafika)

Zapraszamy doktorantów warszawskich uczelni do udziału w programie stypendialnym i realizacji projektów badawczych związanych z rozwojem i bieżącym funkcjonowaniem miasta. Włączenie młodych naukowców do dialogu na temat przyszłości stolicy ułatwi skuteczną realizację celów Strategii 2030.

Zdobądź stypendium ZONTA International – Women In Technology

Zdobądź stypendium ZONTA International – Women In Technology

Aby zachęcić kobiety do kontynuowania edukacji, rozwoju kariery i pełnienia wiodącej roli w technice Zonta International ma przyjemność zaoferować nowe pilotażowe stypendium dla przyszłych liderek Women in Technology Scholarship. Termin składania aplikacji to 1 czerwca 2019 r.

Zdobądź stypendium DAAD i wyjedź do Niemiec

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (niem. Deutscher Akademischer Austauschdienst) oferuje szeroki wachlarz stypendiów. Dzięki stypendiom DAAD można wyjechać do Niemiec, żeby uczyć się języka, ale i prowadzić badania naukowe.

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Do 10 października warszawscy studenci mają czas, żeby ubiegać się o Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. A jest o co walczyć! Stypendia wynoszą od 200 do nawet 1500 zł miesięcznie.

Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

Logo programu „Stypendia Pomostowe”

Do 18 sierpnia 2017 roku do godziny 16.00 trwa nabór wniosków o stypendia pomostowe. Na ambitnych i zdolnych maturzystów 2017, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia, w wysokości 500 zł miesięcznie, będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Stypendium dla oszczędnych studentów

Studenci znani są z wysokorozwiniętych umiejętności oszczędzania. Teraz ten talent można przekuć w stypendium.

Stypendia Pomostowe dla studentów I roku

Logo Programu Stypendia Pomostowe

Ambitni i zdolni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2016/2017 rozpoczną studia stacjonarne, mogą się starać o stypendium. Będzie ono wynosi 500 i zostanie przyznane na 10 miesięcy.

Fundusz stypendialny Grupy Pracuj dla studentów I roku

Studentki Politechniki Warszawskiej z indeksami

O stypendium mogą się ubiegać osoby z niezamożnych środowisk zakwalifikowane na pierwszy rok studiów dziennych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami, w tym przyszli studenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. 

Stypendia dla studentów I roku

Fragment plakatu V edycji stypendiów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje V edycję stypendiów akademickich dla przyszłych studentów I roku studiów stacjonarnych. W roku akademickim 2016/2017 wsparcie ma otrzymać 600 osób. 

Stypendia Fundacji Rochusa i Beatrycze Mummert

Fundacja oferuje stypendia dla odznaczających się wysokim potencjałem, pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej studentów nauk ekonomicznych i przyrodniczych oraz kierunków inżynierskich, którzy w przyszłości zamierzają dołączyć do elity kadry zarządzającej swoich krajów.