Znak Politechniki Warszawskiej

Praca, praktyki

Rozwijaj swoją karierę w Dow Polska

Firma Dow – lider innowacji w zakresie komercyjnego wykorzystania wiedzy dotyczącej materiałów, polimerów, chemii i biologii do tworzenia rozwiązań dla największych wyzwań dzisiejszego świata, szuka pracowników.

Staż jako Start do Pracy

Każdy, kto chciałby dowiedzieć się jaka praca jest dla niego najlepsza, poznać swoje mocne i słabe strony i posiada orzeczenie o niepełnosprawności, może wziąć udział w bezpłatnym projekcie START DO PRACY.

Unijny projekt aktywizacji osób niepełnosprawnych

Polski HR A-trybut szuka osób z województwa mazowieckiego (Warszawa i powiaty ościenne), które chcą wziąć udział w unijnym projekcie aktywizacji zawodowej "Młodzi, kompetentni, zatrudnieni". Poszukiwane są osoby młode (18-24 lata), bezrobotne, z minimum średnim wykształceniem, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym ani w szkoleniu. Zgłaszać mogą się niepracujący studenci kształcący się niestacjonarnie. 

"Od stażu do angażu" – projekt Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego

Dzięki projektowi osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnego kursu zawodowego i odbyć 3 miesięczny staż, po którym mogą otrzymać ofertę zatrudnienia.

Płatne praktyki w grupie MetLife

Spółka z grupy MetLife Inc. przygotowała dwie oferty płatnych praktyk dla studentów z niepełnosprawnościami.

Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekrutację do projektu "Staż w administracji publicznej drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy". Jest to szansa dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami na odnalezienie się na rynku pracy.

Praca - Polcode SA

Firma Polcode SA poszukuje osoby na stanowisko: asystent/asystentka biura.

Praca dla informatyka

Oferta pracy dla osoby niedowidzącej, studiującej informatykę lub posiadającej szeroką wiedzę informatyczną, swobodnie poruszającej się w świecie multimediów, korzystającej z aplikacji w internecie.

2014 Google Europe Scholarship For Students With Disabilities

Google is committed to supporting the education of the future leaders and innovators in technology and business all over world, including those who are historically underrepresented in these fileds. We believe in attracting all top talent to Google, regardless of identity or background. In order to achive this, Google offers scholarships to encourage diversity in Computer Science.

Junior Java Developer for graduate program and internship program

Do you think the world can work smarter? Are you ready for IBM? 

Oferta pracy

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia OTWARTE DRZWI - Galeria „Apteka Sztuki” w Warszawie ogłasza nabór pracowników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Praktyki studenckie, wolontariat i staże w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych realizuje zadania dotyczące aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów uczelni wyższych, umożliwiając zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych podczas nieodpłatnych praktyk przeznaczonych dla studentów, świadczenia usług wolontarystycznych oraz odpłatnych staży dla bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych.

Pracownik call center

Oferta pracy

„Pomysł na przyszłość”

Projekt „Pomysł na przyszłość” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego udział w nim jest bezpłatny. Skierowany jest do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych z terenu województwa mazowieckiego.

Płatne praktyki studenckie w fimie Novartis

Serdecznie zapraszamy Niepełnosprawnych Studentów Politechniki Warszawskiej do odbycia praktyk studenckich w firmie Novartis. Są to praktyki letnie, trzymiesięczne, płatne, w kilkunastu działach do wyboru.