Znak Politechniki Warszawskiej

Pomoc materialna

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Wyciąg z regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów politechniki warszawskiej na rok akademicki 2010/2011(załącznik do Zarządzenia nr 49 /2010 Rektora PW z dnia 14 października 2010).